CBD och meditation

Människor har använt meditation i århundraden som ett sätt att släppa stress, rena sinnen och nå ett inre lugn. CBD har blivit allt mer populärt inom den sekulära mindfulness-rörelsen då användning av CBD olja, genom att interagera med kroppens cannabinoida system, tycks kunna bidra till ett inre lugn fördelaktigt när det kommer till meditation.

Att fokusera samt sitta stilla så pass länge för att nå ett meditativt tillstånd av fysisk och psykisk stillhet är svårt för många. Med anledning av detta har vissa meditation och yogastudior börjat ge sina elever CBD innan deras lektioner.

Användning av Hampa vid meditation visserligen inget nytt fenomen, denna kombination har brukats under tusentals år. Ett exempel på detta är mjölkdrycken “bhang”, tillverkad av hampa, som konsumeras inom hinduismen. Bhang konsumeras för att lättare kunna nå ett andligt, meditativt tillstånd.

I denna artikel kommer vi att gå igenom varför CBD i kombination med meditation utgör ett perfekt verktyg för hantera den allt mer stressfyllda omvärld vi lever i.

Vad är mindfulness och hur funkar det

Syftet med mindfulness och meditation är försöka stilla sitt sinne, med andra ord att tysta de tankar omedvetet och ofrivilligt susar runt i huvudet på oss. Lyckas man med detta återfinns ett inre lugn som är bra för den psykiska hälsan såväl som den fysiska hälsan. Det innebär även att vi lättare har förmågan att tackla motgångar och hantera perioder av oro och stress.

Så hur går det till egentligen? Rent praktiskt går det ut på att man sitter på en lugn plats sluter ögonen och fokuserar på småsaker, det kan handla om känslan av att andas lugn och djupt, spänningar i kroppsdelar eller bröstkorgens expansion och kontraktion i samband med andning. Under meditation kommer det dyka upp tankar och störande moment varav utmaningen ligger i att endast observera dessa på ett neutralt sätt utan att engagera sig i dessa, lite som en ointresserad åskådare. Lyckas du med detta och tillslut hamna i ett meditativt tillstånd kommer du märka att du nu observerar ditt sinne ur ett tredjepersonsperspektiv, du känner dig frikopplad och märker i samband med detta hur tankarna skingras och lugn och tystnad uppstår.

De fysiologiska fördelarna med meditation

Mindfulnessbaserad stressreduktion tenderar att ändra och forma hjärnans känslo- och tankemönster. Studier som utförts inom ämnet har kunnat visa att meditation har en direkt påverkan på flera av kroppens hormoner och signalsubstanser i form av ökning av dopamin, serotonin och melatonin. Vidare har man kunnat konstatera en minskning av kortisol (stresshormon) hos personer som mediterar aktivt under en längre period.

Testa Scandinavian meditations guidade meditationer gratis i 14 dagar

Andra fysiologiska förändringar som har kunnat observeras i samband med meditation är:

  • minskad andnings- och pulsfrekvens
  • minskad syreförbrukning
  • minskad ämnesomsättningshastighet
  • sänkning samt stabilisering av blodtrycket
  • Lugna och jämna hjärnvågsmönster annars sällsynta i vaket tillstånd

Varför använda CBD vid meditation?

Det absolut svåraste när det kommer till meditation är att börja. Som nybörjare kan det vara extremt påfrestande för kropp och sinne att bara sitta still och inte göra någonting utan att tappa fokus. En vanlig missuppfattning är att meditera endast handlar om att inte göra någonting, att meditera kräver ansträngning. Du behöver med andra ord aktivt anstränga dig för att inte fångas upp och engagera dig i de tankar som snurrar runt i huvudet.

Detta gäller speciellt i dagens samhälle då vi är vana med konstant yttre stimulans i form av notiser, medier och diverse skärmar. Att gå från att titta i mobilen så fort man blir uttråkad till att sitta still och fokusera på ingenting är inte helt lätt. Det är här de flesta som förespråkar CBD vid meditation anser att CBD kan hjälpa. Genom att använda CBD kan det bidra till ett inre lugn och CBD tycks även kunna öka fokus och vakenhet, något som är nödvändigt för meditation.

Många ger upp på meditation innan de ens har mediterat, de har endast suttit still och blundat samtidigt som de tänkt på massa annat. Som nybörjare kan det vara svårt att gå från ett stressat tillstånd till ett meditativt tillstånd, det är enklare att gå från lugnt tillstånd till meditativt tillstånd.  Så om du har testat meditation men upplevde att det helt enkelt var för svårt att finna lugnet som krävs för att bara “göra ingenting” kan CBD vara ett effektivt verktyg för att nå det initiala lugnet som ofta krävs för nybörjare för att meditera.

Hur fungerar CBD?

Vad man vet idag är att CBD interagerar med det endocannabinoida-systemet som existerar i kroppen. Detta system i sin tur verkar för kroppens homeostas (balans), för att göra detta reglerar detta system signalsubstanser och hormoner i hjärnan. Teorin är att CBD bidrar till att stimulera kroppens endocannabinoidsystem som i sin tur reglerar homeostasen, något som därmed förbättrar din hälsa och välmående. När det kommer till just detta är det dock mycket forskning som är ofullständig och fler undersökningar och studier krävs för att man fullt ut ska förstå hur CBD påverkar kroppen.

Meditation kräver tålamod – med eller utan CBD

Många tror att CBD kan bidra till ett mer avslappnat och stabilt sinnestillstånd. Detta betyder å andra sidan inte att du över en dag kommer att bli en expert på att meditera. Meditation är en process och det krävs både tid och ansträngning för att lära sig. Det absolut viktigaste blir därmed att öva och att finna en kontinuitet i sitt mediterande, det finns idag massvis med digitala verktyg för att komma igång med meditation.

Här kommer lite tips för hur du kommer igång med din meditation:

  • Hitta en lugn plats. Som nybörjare är det fördelaktigt att meditera i en miljö som inte innebär allt för många distraktioner och störningsmoment. Försök att skapa en plats i ditt hem som är dedikerad till meditation, en fristad från negativitet och stress. Inga skärmar, inga studier och inget arbete.
  • Sitt bekvämt men ligg ej ned, slut ögonen och koncentrera dig på din andning.
  • Börja med 5-10 minuter, det känns kanske kort men du kommer märka att längre tid än så är svårt i början. Du känner själv när det är dags att förlänga meditationstiden.
  • Bli inte frustrerad eller besviken på dig själv för att du börjar tänka och reflektera, detta är naturligt. Försök istället att varsamt skifta tillbaka ditt fokus till andningen.
  • För fler tips besök Scandinavian meditation och prova på deras 14-dagars gratiskurs i meditation och mindfullness.

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.