CBD oljas effekt & fördelar

Under 1980-talet kunde forskare konstatera att samtliga ryggradsdjur har ett så kallat endocannabinoidsystem. Detta system påverkar hjärnan, hormoner och stress. Vidare tros systemet ha en inverkan på metabolism, blodsocker, blodtryck, syretransport, och tarmfunktion. Detta system misstänks stimuleras av cannaboider, antingen kroppens egna eller t ex genom supplementering CBD. CBD, cannabidiol – som bara är en av kroppens cannaboider – sägs ha den unika förmågan att stimulera produktionen av dessa receptorer och därigenom kunna ha en positiv effekt på vårt mående.

Detta signalsystem tros ha en viktig roll för vår förmåga att anpassa oss efter olika typer av miljöförändringar. Det endocannabinoida systemet består av två olika receptorer:

 • CB1-receptorer: Förekommer i nervsystemet, körtlar, organ och bindväv.
 • CB2-receptorer: Förekommer i immunsystemet, blodkärl, mjälte, njurar, hjärtat, endokrina körtlar, ben, lymfceller och reproduktionsorgan.

Faktum är att kroppen själv producerar endocannabinoider som i sin tur interagerar med och stimulerar dessa CB1- och CB2-receptorer. Detta leder i sin tur till flera olika fysiologiska processer aktiveras vilket reglerar och påverkar smärtrespons, humör, aptit, blodtryck med mera.

Används CBD inom sjukvården idag?

CBD i höga och koncentrerade doser har visat sig ha positiva effekter för patienter som lider av epilepsi. WHO skriver följande i sin utredning om CBD: ”CBD has been demonstrated as an effective treatment of epilepsy in several clinical trials, with one pure CBD product (Epidiolex®) with completed Phase III trials and under current review for approval in the U.S. There is also preliminary evidence that CBD may be a useful treatment for a number of other medical conditions.” CBD-baserade behandlingar har accepterats som säkra och effektiva alternativ för yngre patienter vars epilepsi är resistent mot konventionell behandling. En sådan medicin är Epidyolex som används vid två svåra former av epilepsi, Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom.

Även om CBD ej används i allt för stor utsträckning inom sjukvården i Sverige så har Cannabis (CBD+THC) använts länge i länder som USA. Läkare har förskrivit detta till patienter med avancerad cancer eller AIDS i många år. Medicinsk cannabis kan vara till hjälp för att minska smärta relaterade till cellgiftsbehandlingar såsom kemoterapi. Det kan också tillfälligt förbättra eller återställa patientens aptit. CBD i kombination med THC används som en alternativ behandling för de som lider av intensiv kronisk smärta. I synnerhet är det värdefullt för patienter som inte kan dra nytta av traditionella mediciner på grund av skadade organ eller ett kompromissat immunsystem.

Många av de medicinska effekterna av medicinsk cannabis har tillskrivits THC men på senare tid har även intresset för just CBD ökat. Till följd av sin säkerhetsprofil är intresset för CBD är stort inom sjukvården där man nu intensivt utvärderar molekylens eventuella medicinska egenskaper.

Studier kring CBDs fördelar

Eftersom intresset för CBD inom sjukvården är en relativt nytt finns det fortfarande många obesvarade frågor som ska utforskas. Tidig forskning fokuserade främst på hur cannabinoider påverkar och interagerar med cannabinoidreceptorer i hjärnan samt dess effekt på hjärnans produktion av dopamin. Under de senaste åren har läkare startat småskaliga CBD-studier och kliniska studier med CBD för att hitta andra möjliga användningsområden för ämnet. Några områden där där CBDs effekter utvärderas är vid:

 • Ångest & depression (GAD)
 • Stress & sömnproblematik
 • PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)
 • Fysisk smärta
 • Epilepsi & migrän
 • Akne & eksem
 • Koncentrationsproblem
 • Reumatism

Nedan kommer vi lista intressanta studier inom området  (Notera att vi varken läkare eller forskare kan således ej uttala oss kring huruvida de effekter som undersöks i studierna nedan är fastställda).

1. Ångest och stresslindrande effekt

CBD verkar kunna hjälpa personer att hantera ångest och stress. Forskare tror att det kan förändra hur hjärnans receptorer svarar mot serotonin, en kemikalie kopplad till mental hälsa. Receptorer är små proteiner kopplade till dina celler som får kemiska meddelanden och hjälper dina celler att reagera på olika stimuli.

 • En studie fann att en 600 mg dos av CBD hjälpte personer med social ångest att ge ett tal. Andra tidiga studier gjorda med djur har visat att CBD kan hjälpa till att lindra ångest genom att: Minska stress, minska fysiologiska effekter av ångest (såsom en ökad hjärtfrekvens), lindra symptomen på posttraumatisk stress (PTSD), underlätta sömn vid sömnlöshet.
 • En studie från 2011 publicerad i Neuropsychopharmacology tyder på att cannabidiol kan minska social ångest – en av de vanligaste typerna av ångeststörningar.
 • En rapport publicerad av Permanent Journal 2016 tyder på att cannabidiol kan vara en säker behandling för ångest och sömnlöshet i samband med posttraumatisk stressstörning.
 • En studie från 2007 som publicerades av Chemistry & Biodiversity anser att de positiva farmakologiska effekter som observerats med CBD gör föreningen mycket attraktiv för behandling.
 • En studie från 2013 utförd på möss visade att upprepad administrering av CBD kan utlösa hippocampal neurogenes (regenerering av neuroner i hippocampus).
 • En studie utförd av brasilianska forskare undersökte CBDs effekt för patienter drabbade av generaliserad social ångest. Efter intag av CBD rapporterade deltagarna en signifikant minskning av ångest. Forskare validerade patienters subjektiva rapporter genom att utföra hjärnskanningar som uppvisade ett cerebralt blodflödesmönster i överensstämmelse med vad man kan vänta vid en anti-ångest effekt. (Se studie)

2. Smärtstillande effekt

Effekterna av CBD-olja på hjärnans receptorer misstänks också kunna hjälpa dig att hantera smärta. Studier visar att CBD och cannabis kan ge ge lindring när det tas efter kemoterapi. Andra prekliniska studier sponsrade av National Institutes of Health tittar också på CBDs roll vid lindring av symtom som orsakas av:

 • Artrit
 • Kronisk smärta
 • MS smärta
 • Träningsvärk
 • Ryggmärgsskador

Nabiximols (Sativex), ett multipelsklerosläkemedel gjord av en kombination av TCH och CBD, har i flera år varit godkänt i Storbritannien och Kanada för att behandla MS-smärta. Idag är det även godkänt i Sverige och är möjligt att få utskrivet av läkare. Men forskare tror att CBD i läkemedlet kan bidra mer med sina antiinflammatoriska egenskaper än genom att motverka smärtan. Fler kliniska studier av CBD är nödvändiga för att avgöra om det ska användas för smärtlindring eller inte.

En djurstudie från European Journal of Pain visade att när CBD applicerades på huden hos hundar minskade smärta och inflammation kopplat till artrit. Hundarna som fick CBD-olja för artros var mer aktiva och verkade uppleva mindre smärta. Detta tyder på att det i framtiden skulle kunna finnas en möjlighet att behandla inflammation och smärta hos människor med CBD. Mer information behövs dock eftersom studier visat blandat resultat.

3. Neuroskyddande effekter

Forskare tittar på en receptor i hjärnan för att lära sig hur CBD kan hjälpa människor med neurodegenerativa störningar, vilket är sjukdomar som gör att hjärnan och nerverna försämras över tiden. Denna receptor är känd som CB1. Forskare studerar användningen av CBD-olja för behandling av:

 • Alzheimers sjukdom multipel skleros (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Stroke.

CBD-olja misstänks också kunna minska inflammationer som kan göra neurodegenerativa symtom värre. Mer forskning behövs dock för att fullt ut förstå effekterna av CBD-olja för neurodegenerativa sjukdomar.

4. Effekt på hjärta & blodtryck

Ny forskning undersöker effekten av CBD på hjärt- och cirkulationssystemet samt högt blodtryck. Högt blodtryck innebär högre risker för ett flertal tillstånd så som:

 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Metaboliskt syndrom (33).

Studier visar att CBD kan utgöra en naturlig och effektiv behandling för högt blodtryck. Denna studie studerade 10 friska män som med en dos på 600 mg CBD-olja fann att detta ledde till ett reducerat blodtryck vid vilande jämfört med placebo.

Samma studie gav också männen stresstest som normalt ökar blodtrycket. Det intressanta var att den relativt lilla dosen av CBD ledde männen att uppleva en mindre blodtrycksökning än normalt.

Forskare misstänker att de stress- och ångestminskande egenskaperna hos CBD är orsaken till dess förmåga att sänka blodtrycket.

Vidare har flera djurstudier visat att CBD kan bidra till att minska inflammation och celldöd i samband med hjärtsjukdom på grund av dess kraftfulla antioxidant- och stressreducerande egenskaper. Till exempel fann en studie att behandling med CBD reducerade stress och förebyggde hjärtskador hos diabetiska möss med hjärtsjukdom.

5. Effektiv mot akne

De misstänkta effekterna av CBD på receptorer i immunsystemet kan bidra till att minska övergripande inflammation i kroppen. Något som i sin tur får forskare att tro att CBD oljor kan minska akne. En mänsklig studie publicerad i “Journal of Clinical Investigation” fann att oljan minskade aktivitet i talgkörtlar.

Dessa körtlar är ansvariga för att producera talg, en naturlig oljig substans som återfuktar huden. Upplever man dock problem med för mycket talg kan detta leda till akne.  Innan du överväger att använda CBD olja för aknebehandling, kan det vara värt att diskutera med din hudläkare. Fler mänskliga studier behövs för att utvärdera potentiella fördelar med CBD för akne. 

6. Stärkande effekt på immunförsvaret

Det har utförts studier som tyder på att CBD faktiskt kan vara immunosuppressivt men det är viktigt att förstå att det krävs fler studier för att man med säkerhet ska kunna säga att ett intag av CBD olja kan stärka ditt immunförsvar. Vårt immunförsvar är alltid aktivt och det måste fungera över hela kroppen. Det har som funktion att motverka angrepp av patogener som kan vara virus, bakterier och annat som svamp och mask. När vårt immunsystem är starkt kan det vara så att vi inte ens blir sjuka av ett angrepp.

En reaktion som vi får när vi angrips av en patogen är inflammation som kan vara smärtsam och svår att leva med om den håller i sig över tid. Det finns studier som visar att CBD skulle kunna fungera vid inflammation, men det brister fortfarande i förståelsen av varför och man har exempelvis undersökt om vita blodkropparna kan blir fler till följd av användning av CBD. Det här är något som, om det skulle stämma, kan hjälpa immunförsvaret eftersom de vita blodkropparnas uppgift är att förstöra oinbjudna gäster i kroppen. De vita blodkropparna hjälper också kroppen att komma ihåg tidigare infektioner, det vill säga med immunitet. Det är ytterligare en mycket viktig del av vårt immunförsvar.

Övrig forskning om CBDs fördelar

CBD har studerats för sin roll vid behandling av ett antal andra hälsoproblem än de som beskrivits ovan. Trots att fler studier behövs, påstås det preliminärt att CBD skulle kunna ha följande hälsoeffekter:

 • Antipsykotiska effekter: Studier tyder på att CBD har en positiv effekt och kan hjälpa personer med schizofreni och andra psykiska störningar genom att minska psykotiska symptom
 • Behandling av missbruk: CBD har visat sig ändra kretsar i hjärnan i samband med narkotikamissbruk. Hos råttor har CBD visat sig minska morfin och heroinberoende.
 • Motverka tumörer: I djurstudier har CBD visat antitumörverkningar. Hos djur har det visat sig förhindra spridningen av bröst-, prostata-, hjärn-, tjocktarmen och lungcancer.
 • Motverka utveckling av Diabetes: hos möss minskade behandlingen med CBD förekomsten av diabetes med 56% och diabetiska möss uppvisade signifikant minskad inflammation.
 • Metastudien “Current Status and Prospects for Cannabidiol Preparations as New Therapeutic Agents” från 2016 analyserade ett antal forskare de kombinerade resultaten från en mängd olika studier av CBD-oljans effekter och medicinska egenskaper.

Avslutningsvis

I takt med att tiden går så dyker allt fler upptäckter kring CBD oljas effekter upp. Det finns mycket forskning kvar innan vi med säkerhet vet i vilka områden inom sjukvården som CBD kan vara effektivt.  Idag vet vi att CBD erbjuder en effektiv behandlingarna för barndomsepilepsi, tycks kunna erbjuda lindring vid kronisk smärta samt visar potential att kunna lindra vid depression och ångest.