CBD Olja fördelar – Forskning om CBD

Vid det här laget har alla hört talas om CBD olja och de flesta har koll på vad Cannabidiol är för något. Trots detta tycker många fortfarande att CBD är lite förvirrande – särskilt när det gäller att ta reda på hur CBD ska användas och intas på rätt sätt och hur man hittar CBD produkter av hög kvalitet. I denna artikel kommer vi kort att gå igenom vad CBD är för något för att sedan titta på en intressant studie som sammanställt den forskning som finns tillgänglig när det kommer till CBD och dess effekter.

Vi på CBD olja Sverige försöker alltid att hålla oss objektiva och neutrala när det kommer till påståenden kring CBD oljas. Överallt på nätet kan man idag läsa om CBD oljas otroliga och ”bevisade” egenskaper när det kommer till allt från:

 • Ångest
 • Smärta & svullnad
 • Cancer
 • ADHD
 • Sömnbesvär
 • Träning & viktnedgång

Missförstå oss rätt, vi älskar CBD och tycker att det är ett fantastiskt kosttillskott på många sätt. Det  som är problematiskt är när CBD olja tillskrivs medicinska egenskaper som ej ännu är fastställda eller bevisade. I denna artikel tänkte vi gå igenom fler områden där CBDs studeras.

Först – Vad är CBD

CBD, som står för Cannabidiol, är en kemisk förening utvinnen från Cannabid sativa-växten, även känd som ”marijuana”. Men just denna typ av cannabisplanta som används för framställning av CBD är förädlad på så vis att den till skillnad från den klassiska ”marijuana”-plantan ej innehåller det olagliga och psykoaktiva ämnet THC. CBD utgör upp till 40% av cannabinoiderna i den vanliga cannabisplantan, i industrihampan däremot (den förädlad version av cannabis sativa) utgör CBD upp mot 99% av cannabinoiderna.

I våra kroppar finns det endocannabinoida systemet – ett nätverk som aktiverar kommunikationen mellan många olika kroppsdelar. Det reglerar bland annat immunförsvaret, aptiten, smärta, minnet och mycket mer, och har alltså en stor roll i kroppen. Det är tack vare detta detta endocannabinoida system som CBD och cannabinoider faktiskt påverkar kroppen. Det finns mycket forskning som undersöker allt det här och kroppens reaktion till substansen, hur den fungerar, hur den påverkar oss, biverkningar, och mycket mer. På så sätt kan vi klara upp lite av oklarheten kring CBD. De mest omtalade effekterna hos CBD olja som forskare just nu utreder hos hampaolja är:

 • Ångest och stresslindring
 • Smärtlindring
 • Antiinflammatoriska egenskaper
 • Stärka homeostasen

Används CBD inom sjukvården?

Även om CBD ej används i allt för stor utsträckning inom sjukvården i Sverige så har Cannabis (CBD+THC) använts länge i länder som USA. Läkare har förskrivit detta till patienter med avancerad cancer eller AIDS i många år. Medicinsk cannabis kan vara till hjälp för att minska smärta relaterade till cellgiftsbehandlingar såsom kemoterapi. Det kan också tillfälligt förbättra eller återställa patientens aptit. CBD i kombination med THC används som en alternativ behandling för de som lider av intensiv kronisk smärta. I synnerhet är det värdefullt för patienter som inte kan dra nytta av traditionella mediciner på grund av skadade organ eller ett kompromissat immunsystem.

Nyligen har CBD även visat sig ha kraftfulla effekter hos patienter som lider av epilepsi. CBD-baserade behandlingar har accepterats som säkra och effektiva alternativ för yngre patienter vars epilepsi är resistent mot konventionell behandling. En sådan medicin är Epidyolex som används vid två svåra former av epilepsi, Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom.

Många av de medicinska effekterna av medicinsk cannabis har tillskrivits THC men på senare tid har även intresset för just CBD ökat. Till följd av sin säkerhetsprofil är intresset för CBD är stort inom sjukvården där man nu intensivt utvärderar molekylens eventuella medicinska egenskaper.

Studier kring CBDs fördelar

Eftersom intresset för CBD inom sjukvården är en relativt nytt finns det fortfarande många obesvarade frågor som ska utforskas. Tidig forskning fokuserade främst på hur cannabinoider påverkar och interagerar med cannabinoidreceptorer i hjärnan samt dess effekt på hjärnans produktion av dopamin. Under de senaste åren har läkare startat småskaliga CBD-studier och kliniska studier med CBD för att hitta andra möjliga användningsområden för föreningen. CBD får allt mer fokus som en potentiell framtida behandling av olika psykiska åkommor, särskilt generaliserad ångest (GAD). Det tros även kunna hjälpa personer som lider av PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).

Naturligtvis finns det fortfarande mycket att lära sig om CBD. Än så länge har studie kunnat visat långvariga effekter av CBD på hjärnans struktur eller hjärnfunktion. Det behövs med andra ord mer tid och forskning innan det finns ett tillräckligt stort underlag för att statistiskt fastställda effekter ska kunna påvisas.

Nedan kommer vi lista intressanta studier inom området – Inga av de effekter som nämns i denna artikel är ännu helt fastställda.

1. Ångest och stresslindring

CBD verkar kunna hjälpa personer att hantera ångest och stress. Forskare tror att det kan förändra hur hjärnans receptorer svarar mot serotonin, en kemikalie kopplad till mental hälsa. Receptorer är små proteiner kopplade till dina celler som får kemiska meddelanden och hjälper dina celler att reagera på olika stimuli.

En studie fann att en 600 mg dos av CBD hjälpte personer med social ångest att ge ett tal. Andra tidiga studier gjorda med djur har visat att CBD kan hjälpa till att lindra ångest genom att:

 • Minska stress
 • Minska fysiologiska effekter av ångest (såsom en ökad hjärtfrekvens)
 • Lindra symptomen på posttraumatisk stress (PTSD)
 • Underlätta sömn vid sömnlöshet

2. Smärtstillande

Effekterna av CBD-olja på hjärnans receptorer misstänks också kunna hjälpa dig att hantera smärta. Studier visar att CBD och cannabis kan ge ge lindring när det tas efter kemoterapi. Andra prekliniska studier sponsrade av National Institutes of Health tittar också på CBDs roll vid lindring av symtom som orsakas av:

 • Artrit
 • Kronisk smärta
 • MS smärta
 • Träningsvärk
 • Ryggmärgsskador

Nabiximols (Sativex), ett multipelsklerosläkemedel gjord av en kombination av TCH och CBD, har i flera år varit godkänt i Storbritannien och Kanada för att behandla MS-smärta. Idag är det även godkänt i Sverige och är möjligt att få utskrivet av läkare. Men forskare tror att CBD i läkemedlet kan bidra mer med sina antiinflammatoriska egenskaper än genom att motverka smärtan. Fler kliniska studier av CBD är nödvändiga för att avgöra om det ska användas för smärtlindring eller inte.

En djurstudie från European Journal of Pain visade att när CBD applicerades på huden hos hundar minskade smärta och inflammation kopplat till artrit. Hundarna som fick CBD-olja för artros var mer aktiva och verkade uppleva mindre smärta. Detta tyder på att det i framtiden skulle kunna finnas en möjlighet att behandla inflammation och smärta hos människor med CBD. Mer information behövs dock eftersom studier visat blandat resultat.

3. Neuroskyddande effekter

Forskare tittar på en receptor i hjärnan för att lära sig hur CBD kan hjälpa människor med neurodegenerativa störningar, vilket är sjukdomar som gör att hjärnan och nerverna försämras över tiden. Denna receptor är känd som CB1. Forskare studerar användningen av CBD-olja för behandling av:

 • Alzheimers sjukdom multipel skleros (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Stroke.

CBD-olja misstänks också kunna minska inflammationer som kan göra neurodegenerativa symtom värre. Mer forskning behövs dock för att fullt ut förstå effekterna av CBD-olja för neurodegenerativa sjukdomar.

4. Tros kunna stärka hjärtat & sänka blodtrycket

Ny forskning undersöker effekten av CBD på hjärt- och cirkulationssystemet samt högt blodtryck. Högt blodtryck innebär högre risker för ett flertal tillstånd så som:

 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Metaboliskt syndrom (33).

Studier visar att CBD kan utgöra en naturlig och effektiv behandling för högt blodtryck. Denna studie studerade 10 friska män som med en dos på 600 mg CBD-olja fann att detta ledde till ett reducerat blodtryck vid vilande jämfört med placebo.

Samma studie gav också männen stresstest som normalt ökar blodtrycket. Det intressanta var att den relativt lilla dosen av CBD ledde männen att uppleva en mindre blodtrycksökning än normalt.

Forskare misstänker att de stress- och ångestminskande egenskaperna hos CBD är orsaken till dess förmåga att sänka blodtrycket.

Vidare har flera djurstudier visat att CBD kan bidra till att minska inflammation och celldöd i samband med hjärtsjukdom på grund av dess kraftfulla antioxidant- och stressreducerande egenskaper. Till exempel fann en studie att behandling med CBD reducerade stress och förebyggde hjärtskador hos diabetiska möss med hjärtsjukdom.

5. CBD olja mot akne

De misstänkta effekterna av CBD på receptorer i immunsystemet kan bidra till att minska övergripande inflammation i kroppen. Något som i sin tur får forskare att tro att CBD oljor kan minska akne. En mänsklig studie publicerad i ”Journal of Clinical Investigation” fann att oljan minskade aktivitet i talgkörtlar.

Dessa körtlar är ansvariga för att producera talg, en naturlig oljig substans som återfuktar huden. Upplever man dock problem med för mycket talg kan detta leda till akne.

Innan du överväger att använda CBD olja för aknebehandling, kan det vara värt att diskutera med din hudläkare. Fler mänskliga studier behövs för att utvärdera potentiella fördelar med CBD för akne. 

Mer forskning om CBDs fördelar

CBD har studerats för sin roll vid behandling av ett antal andra hälsoproblem än de som beskrivits ovan. Trots att fler studier behövs, påstås det preliminärt att CBD skulle kunna ha följande hälsoeffekter:

 • Antipsykotiska effekter: Studier tyder på att CBD har en positiv effekt och kan hjälpa personer med schizofreni och andra psykiska störningar genom att minska psykotiska symptom
 • Behandling av missbruk: CBD har visat sig ändra kretsar i hjärnan i samband med narkotikamissbruk. Hos råttor har CBD visat sig minska morfin och heroinberoende.
 • Motverka tumörer: I djurstudier har CBD visat antitumörverkningar. Hos djur har det visat sig förhindra spridningen av bröst-, prostata-, hjärn-, tjocktarmen och lungcancer.
 • Motverka utveckling av Diabetes: hos möss minskade behandlingen med CBD förekomsten av diabetes med 56% och diabetiska möss uppvisade signifikant minskad inflammation.

Vill du undersöka CBD oljas effekter och läsa mer om ämnet på egen hand så listas här över 100 stycken vetenskapliga studier (Både avslutande och pågående)

Metastudie på CBD oljas fördelar

Studien ”Current Status and Prospects for Cannabidiol Preparations as New Therapeutic Agents” från 2016 analyserade ett antal forskare de kombinerade resultaten från en mängd olika studier av CBD-oljans effekter och medicinska egenskaper. Nedan listar vi  tre av de områden där forskarna ansåg studierna bidra med intressant information!

1. CBD olja effekter vid Schizofreni och psykossjukdomar:

I dag vet vi att cannabisanvändning är en av flera riskfaktorer för att drabbas av schizofreni och andra psykossjukdomar. Att man ska kunna lindra och behandla detta med substanser från cannabis-plantan låter kanske konstigt, men just cannabidiol antipsykotiska egenskaper studeras nu noga. Cannabis i sig är ökänd för att vara vid omfattande och långtgående bruk vara en bidragande faktor till att utlösa psykossjukdomar. Om än motsägelsefullt verkar det som att just cannabidiol eventuellt kan ha goda antipsykotiska egenskaper. Detta är något tycks vara troligt enligt de studier som forskarna tagit del av. Hur vidare detta går att fastställa är för framtida forskning att avgöra, men det lär inte ta lång tid innan vi får det svar då forskning inom detta område pågår för fullt.

Det brittiska läkemedelsbolaget GW Pharmaceuticals, är påväg att presentera sina resultat efter en omfattande forskning inom området barnschizofreni, målet med deras studie är att fastställa att det CBD-baserade läkemedlet är säkert och effektivt, något som återstår att se. Vidare finns det även denna studie som stärker underlaget om att CBD kan utgöra en lindrande effekt vid medicinering.

2. CBD olja effekter vid beroendesjukdom:

Ett annat område som ansågs vara extra intressant är lindring av beroendesjukdomar samt tillhörande abstinensbesvär. Det pågår ett flertal studier i om CBD hjälper med detta nu och under de senaste åren. Beroendena i studierna varierar från tunga droger till alkohol. Skulle dessa visa på god effekt kan man anta att de skulle kunna användas för andra typer av beroenden.

3. CBD olja effekter vid Epilepsi:

Studien ”Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome” från 2017 (Länk) undersökte effekten av CBD på 120 barn och ungdomar med Dravets syndrom. Slutsatsen var att man kunde se att de som blev behandlade med CBD-preparat hade en minskning av epileptiska anfall.

Vill du läsa mer om vad CBD olja är bra för? Vi har skrivit ett flertal artiklar om detta exempelvis: ”CBD olja mot ångest”,  ”CBD olja och träning” samt ”CBD olja och sömn

Fler aktuella och pågående studier

Avslutningsvis

I takt med att tiden går så dyker allt fler upptäckter kring CBD oljas effekter upp. Det finns mycket forskning kvar innan vi med säkerhet vet i vilka områden inom sjukvården som CBD kan vara effektivt.  Idag vet vi att CBD erbjuder en effektiv behandlingarna för barndomsepilepsi, tycks kunna erbjuda lindring vid kronisk smärta samt visar potential att lindra vid depression och ångest.

Källor

www.policylab.us/clinical-trials/cbd/

www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

www.drugabuse.gov/about-nida/legislative-activities/testimony-to-congress/2015/biology-potential-therapeutic-effects-cannabidiol

www.medlineplus.gov/druginfo/natural/1439.html

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.