CBD-olja biverkningar

Biverkningar som rapporterats av medicinsk cannabis (innehållande THC) är bland annat höjt blodtryck, illamående, muntorrhet, minnesstörningar och förvirring. Men när det gäller CBD-olja (som ej innehåller THC) visar de flesta studier hittills inte på några allvarligare biverkningar men: yrsel, trötthet eller nedstämdhet är potentiella biverkningar som i sällsynta fall konstaterats.

CBD olja från Natural Hemp Life

bästa cbd oljan i Sverige

Ofta beror dessa biverkningar på att produkten i fråga är av låg kvalitet och innehåller diverse restrestprodukter från utvinningsprocessen som kroppen reagerar på. Se därför till att alltid köpa produkter av hög kvalitet om du trots högkvalitativ CBD olja upplever att du får biverkningar kan det vara bra att minska doseringen eller sluta med oljan ett tag.

Observera att CBD produkter inte ska blandas med eller ersätta medicinsk behandling. Om du tar receptbelagda läkemedel är det alltid bra att rådgöra med din läkare innan du börjar med CBD-olja. Alla personer reagerar olika substanser så vi uppmanar er som väljer att testa CBD olja att vara vaksamma på hur er kropp reagerar.

CBD olja från Natural Hemp Life

bästa cbd oljan i Sverige

Forskning om CBD oljas biverkningar

WHO har i denna rapport undersökt CBD och skriver bland annat följande i sin sammanfattning: ”CBD is generally well tolerated with a good safety profile. Reported adverse effects may be as a result of drug-drug interactions between CBD and patients’ existing medications”

Även om den medicinska forskningen fortfarande är i sin vagga så har forskare lagt ner mycket resurser på att bevisa att CBD-oljan är säker för konsumtion. En studie som publicerades 1986 i International Journal of Neuroscience, undersökte CBD-oljas effekt på 5 patienter med dystonic movement disorders (tremor och andra former av okontrollerbara rörelser).

De biverkningar man fann ”var milda och inkluderade hypotoni [lågt blodtryck], torr mun, och trötthet”, enligt studiens författare, Paul Consroe, Reuven Sandyk och Stuart R. Snider. Enligt denna studie verkade CBD hjälpa människor med sin dystoni, men kan ha förvärrat några av de symtom som associeras med Parkinsons sjukdom (sågs hos två av studiens testpersoner). Men annan senare forskning fann att CBD verkar kunna hjälpa Parkinsons patienter med sina symptom.

En studie av 8 friska patienter och 15 patienter med epilepsi, publicerad 1980 i Pharmacology, tittade på biverkningarna av CBD efter att ha konsumeras dagligen i en månad. Det visade sig att ”Alla patienter, friska och sjuka, tolererade CBD mycket bra och inga tecken på toxicitet eller allvarliga biverkningar upptäcktes vid undersökningen”, som utöver detta fann att CBD kan hjälpa vissa personer med epilepsi. Under 2006 studerade en grupp forskare de potentiella fördelarna med CBD vid behandling av psykos och ångest och sammanfattade deras fynd i ett papper publicerat av den brasilianska tidskriften Medical and Biological Research – Artikeln går att läsa här

Användare om CBD biverkningar

Eftersom många av de ovan nämnda studier har varit i liten skala, och varje person reagerar lite annorlunda på medicin, så tittar vi lite snabbt på vad användare av CBD produkter säger. Dessa finns att hitta överallt på nätet, till exempel på Flashback, Reddit eller Familjeliv. Ett fåtal mycket känsliga individer som använder dessa produkter menar att de upplever en mild påverkan på humör och sinnesstämning, något som skulle liknas vid ett minimalt cannabisrus. Dock verkar dessa effekter förefalla relativt sällan.

Flashback om biverkningar från CBD olja

Reddit om biverkningar från CBD olja

Enligt ett inlägg på Reddit får vissa människor huvudvärk från att använda CBD produkter, vilket är lite ovanligt eftersom CBD ibland används för att lindra migrän. De andra användare på Reddit misstänkte att problemet skulle kunna härledas till renheten av CBD-extraktet varav en användare sa: ”Jag har just börjat ta CBD för huvudvärk, och efter tre veckor med att bli värre huvudvärk insåg jag äntligen ut att min CBD-olja var billig skit”

Sammanfattning

Sammantaget lutar det mot att CBD är säker för de flesta människor att använda, och det finns få, biverkningar. Medan alla har sin egen unika kroppskemi verkar det som att de flesta människor kan inta CBD utan att känna några biverkningar alls. De som är känsliga för ämnet kan eventuellt uppleva  symtom så som magbesvär eller muntorrhet. Eftersom forskare använder rena extrakt från kända källor är det troligt att vissa konsumentrapporter om huvudvärk eller andra mindre biverkningar kan bero på föroreningar i sämre CBD-produkter.