Är CBD olja beroendeframkallande?

Det finns en diskussion om huruvida CBD olja är beroendeframkallande eller inte. Därför kommer vi i den här artikeln gå djupare in på vad forskningen faktiskt säger om ämnet. Det enkla svaret på frågan är nej, CBD olja är inte beroendeframkallande. Läs vidare för att lära dig mer om ämnet.

cbd-olja biverkningar

Vad är ett beroende?

För att enklare kunna avgöra svaret på frågan är det viktigt att ha en förståelse för vad ett beroende faktiskt är för något. Ett beroende är ett tillstånd som påverkar hjärnan och som uppstår av att du brukar vissa substanser. En beroendeframkallande substans aktiverar hjärnans belöningssystem och frisätter dopamin – ett hormon som gör att vi mår bra.

Problemet med dessa substanser är att ju mer de brukas desto svårare blir det för hjärnans belöningssystem att aktiveras av dem. Vilket innebär att det kommer att krävas mer och mer av det beroende framkallande ämnet för att hjärnan ska bli nöjd. Det är därför vi ofta ser att beroenden eskalerar och blir värre och värre med tiden.

Blir man beroende av CBD olja?

CBD olja framställs av cannabis och att det går att bli beroende av cannabis är nog de flesta överens om. Men CBD är endast en del av innehållet i cannabis och det ämnet som främst är beroendeframkallande kallas för THC. I Sverige är det inte tillåtet att CBD olja innehåller THC.

WHO konstaterade i en rapport att CBD inte är beroendeframkallande, och att det inte finns någon risk för att du blir beroende av ämnet. Detta på grund av att CBD helt enkelt inte aktiverar dopamin som påverkar hjärnan.

Finns det risker med att använda CBD olja?

Nej, enligt WHOs rapport finns det inga generella risker med att använda CBD olja. Flera studier visar faktiskt på att det inte finns några generella biverkningar av att överdosera CBD olja. Däremot finns det inte heller några fördelar med att använda mer mängd än brukligt och de biverkningar som användare har rapporterat in av för högt användande av CBD olja är:

  • Illamående
  • Muntorrhet
  • Trötthet
  • Diarré
  • Huvudverk

En mängd över 1000 mg per dag räknas som överdriven konsumtion och bör undvikas.

Sammanfattning

CBD olja är inte beroendeframkallande och WHO har i en rapport från 2017 visat på att CBD inte påverkar hjärnan på ett sätt så att du kan bli beroende av det. Däremot kan du få biverkningar av att använda för hög dos av ämnet kontinuerligt, även om det inte är kopplat till ett beroende.