Är CBD olja lagligt i Sverige 2022?

cbd olja lagligt i sverige

Är CBD olja lagligt i Sverige 2022? Det enkla svaret är ja, så länge CBD oljan är THC-fri är den varken narkotikaklassad eller dopingklassad i Sverige och därmed laglig att köpa och använda.

Svenska företag kan däremot tillåts ej sälja CBD olja som kosttillskott, de behöver för att få säljas först godkännas som läkemedel. För att köpa CBD behöver beställa från ett annat EU land som säljer sina produkter som kosttillskott (och ej lyder under läkemedelsverket). Importen av dessa varor tillåts med hänsyn till EUs reglering kring fri rörlighet.

Laglig CBD olja från Natural Hemp Life

CBD olja Sverige
 • Dessa produkter är ej läkemedel

 • 100% lagliga CBD oljor

 • Labbtestas för THC

 • Oljor, kapslar, buds, krämer

Gå till butik

Laglig CBD olja i Sverige

Även om THC fria CBD produkter är lagliga att köpa, importera och använda – så får CBD produkter framtagna för oralt bruk eller inhalation ej säljas eller marknadsföras i Sverige. Detta beror på att CBD är en läkemedelsklassad substans i Sverige och för att svenska bolag ska få sälja CBD olja i Sverige behöver dessa godkännas som läkemedel först.

Med det sagt finns det inget som hindrar dig som privatperson att köpa CBD olja från utländska aktörer som säljer sin CBD olja som ett kosttillskott. Eftersom CBD ej är läkemedelsklassat i resterande Europa i kombination med EU:s lagar om fri rörlighet innebär att dessa aktörer kan fortsätta sälja sina CBD produkter i Sverige.

Att CBD produkter ej får marknadsföras i Sverige har lett till att många tidigare svenska företag som sålde CBD-produkter i Sverige har valt att flytta sin verksamhet utomlands, ett sådant exempel är Natural Hemp Life. För dig som tänkt köpa CBD bör du vara medveten om att en del utländska leverantörer säljer CBD oljor med >0.2% THC, dessa är ej lagliga i Sverige då de ej är helt THC fria – var därför noga med att enbart köpa 100% THC fria CBD oljor som labbtestas av en tredjepart.

CBD olja från Natural Hemp Life

CBD olja Sverige
 • Dessa produkter är ej läkemedel

 • 100% lagliga CBD oljor

 • Labbtestas för THC

 • Oljor, kapslar, buds, krämer

Gå till butik

Är det tillåtet att köpa CBD olja utan THC?

Olika CBD-produkter omfattas av olika flera olika lagstiftningar:

 • EU-kommissionen har valt att klassa vissa CBD-oljor som ’nya livsmedel’ (Novel Food).
 • Riksdagen, i Svea Rikes Lag, kriminaliserade redan 1988 bruk av cannabisbaserade produkter innehållande THC.
 • Läkemedelsverket å andra sidan anser att CBD-produkter som används för att lindra eller bota sjukdomar ska betraktas som läkemedel, och därav måste dessa uppfylla deras regler för att få säljas i Sverige.

Vid skrivandet av detta (8/7 2022) är det alltså lagligt att köpa och konsumera THC-fri CBD olja från utlandet eftersom dessa varken innehåller THC eller säljs som läkemedel. Nedan är ett citat från Läkemedelsverket

”Något förbud mot att inneha läkemedel som inte är narkotika eller dopning finns inte. Däremot är det förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som omfattas av läkemedelslagen om företagen i fråga inte är godkända för försäljning av läkemedel.

Är CBD olja med <0.2% THC laglig? 

Nej, alla cannabisprodukter innehållande ämnet THC ämnade för oralt bruk eller inhalation narkotikaklassade, vilket innebär att de är olagliga att både hantera och konsumera. Högsta domstolen har i mål B 177-19 emellertid fastslagit att undantaget för industrihampa inte gäller för beredningar. CBD-oljor som innehåller THC (oavsett halt) är därför narkotikaklassade.

De produkter vi på CBDoljaSverige.se skriver om är därför alltid utan THC – eftersom CBD produkter med, trots extremt låga halter, THC både är olagliga och kan ge utslag vid ett drogtest. Detta kan ändras framöver rekommenderar vi våra läsare att vara uppmärksamma på att ändringar i lagen kan ske. Gällande dopingklassning har Antidopningsorganisationen WADA tagit bort CBD som en förbjuden substans. På deras hemsida skriver de att samtliga cannabinoider förutom cannabidiol (CBD) är förbjudna.

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.

Läkemedelsverket om CBD olja

Cannabis är narkotika med undantag för så kallad industrihampa. Undantaget är begränsat till vissa sorter som har en THC-halt under 0,2%. Odlingarna måste ha ansökt om så kallat gårdsstöd hos Jordbruksverket. CBD-olja, eller ”hampa-olja” framställs ofta av industrihampa, och oljan innehåller då vanligtvis även THC. Högsta domstolen har i mål B 177-19 dömt att undantaget för industrihampa inte gäller för beredningar. CBD-oljor som också innehåller THC är därför narkotika, och innehav eller försäljning av sådana oljor kan då vara olaglig.

Vad gäller då för CBD olja fri från THC?

Följande information är ej skriven av CBD olja Sverige utan hämtad direkt från Läkemedelsverkets hemsida.

”Läkemedelsverket har beslutat att produkter med CBD som tas via munnen eller som inhaleras måste godkännas som läkemedel för att få säljas. I dagsläget finns bara ett godkänt läkemedel med CBD. Det är receptbelagt och används för att lindra spasticitet. Läkemedelsklassningen i sig bygger inte på hur farligt något är utan beror på produktens medicinska egenskaper och på produktens marknadsföring.

CBD ska utvärderas och godkännas som läkemedel för att få säljas. CBD och THC är aktiva komponenter i ett redan godkänt läkemedel och CBD används för behandling av olika sjukdomar. Läkemedel måste godkännas för att man ska veta att de har rätt innehåll och att nyttan med att ta preparatet är större än riskerna.

I läkemedelslagen så står det att produkter som kan användas för att behandla sjukdomar, eller som marknadsförs på det sättet, ska vara godkända som läkemedel för att få säljas. Om ett läkemedel med CBD skulle godkännas i framtiden så får man då bedöma om produkterna blir receptbelagda eller inte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer om vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.”

THC omfattas av narkotikalagstiftningen. CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen. Läkemedelsverket har beslutat att produkter med CBD som tas via munnen eller som inhaleras måste godkännas som läkemedel för att få säljas i Sverige. Det finns dock inget förbud mot att inneha eller använda CBD-produkter som inte innehåller THC.

Funderar du på att testa CBD? Läs då vår artikel: ”CBD-olja: Den kompletta nybörjarguiden”! Vill du veta mer om CBDs användningsområden så har vi skrivit ett flertal artiklar om just detta, exempelvis: ”CBD olja mot ångest”,  ”CBD olja och träning” samt ”CBD olja och sömn

Drogtest CBD olja – Syns CBD olja på drogtester?

Nej, ifall du håller dig till helt THC fria CBD produkter kommer dessa ej ge utslag på narkotikatest. Om du däremot använder CBD olja med små mängder THC (>0.2%) som är olagliga i Sverige finns risken att THC:n gör utslag i drogtester.

Håll därför koll på mängden CBD och THC och välj alltid THC fria produkter när du vill köpa CBD. Natural Hemp Life garanterar att deras produkter ej kommer att visa positivt på drogtest då CBD:n är helt och hållet separerad från THC:n vid extraktion, detta intygas även med labbrapporter utfärdade av en tredjepart som även går att hämta via deras hemsida.