Är CBD olja lagligt i Sverige 2024?

Är CBD olja lagligt i Sverige 2024? THC fria CBD oljor är varken narkotika- eller dopingklassade. Därför är de lagliga att både köpa och använda CBD olja i Sverige. Det som förvirrar många är att de trots detta ej är tillåtna för svenska företag att sälja i Sverige, nedan reder vi ut vad som gäller och varför.

Laglig CBD olja från Natural Hemp Life

laglig cbd olja
 • Dessa produkter är ej läkemedel

 • 100% lagliga CBD oljor

 • Labbtestas för THC

 • Oljor, kapslar, buds, krämer

Är lagligt att köpa CBD från utlandet?

Det inget som hindrar dig som privatperson att köpa CBD olja från utländska aktörer som säljer sin CBD olja som kosttillskott. Eftersom CBD olja ej är läkemedelsklassat i de flesta andra länder i Europa innebär EU:s lagar om fri rörlighet att dessa aktörer kan fortsätta sälja sina CBD produkter till Sverige.

Citat från läkemedelsverket:

”Något förbud mot att inneha läkemedel som inte är narkotika eller dopning finns inte. Däremot är det förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som omfattas av läkemedelslagen om företagen i fråga inte är godkända för försäljning av läkemedel.”

Är det lagligt att sälja CBD Olja i Sverige?

Även om THC fria CBD produkter är lagliga att köpa, importera och använda – så får CBD produkter framtagna för oralt bruk eller inhalation ej säljas eller marknadsföras i Sverige. Detta beror på att CBD är en läkemedelsklassad substans i Sverige. Villkoret för att svenska bolag ska få sälja CBD olja är att dessa först blir godkända som läkemedel av läkemedelsverket, vilka inga CBD oljor hittills blivit.

CBD olja från Natural Hemp Life

laglig cbd olja
 • Dessa produkter är ej läkemedel

 • 100% THC fria oljor

 • Labbtestas av tredjepart

 • Flera olika styrkor

Vilka CBD oljor är olagliga i Sverige?

Alla cannabisprodukter, med undantag för industrihampa, som innehåller ämnet THC (oavsett mängd) är narkotikaklassade enligt svensk lag. Undantaget för industrihampa är begränsat till de sorter som har en THC-halt under 0,2%. Odlingarna även ha måste ansökt om så kallat gårdsstöd hos Jordbruksverket.

Men borde inte detta betyda att CBD olja, som utvinns ur industrihampa ej heller är narkotikaklassade? Svaret är nej och förtydligades i mål B 177-19 där högsta domstolen fastslog att undantaget för industrihampa ej gäller för beredningar av industrihampa (läs CBD olja).

Så undviker du olagliga CBD oljor

För dig som tänkt köpa CBD bör du vara medveten om att en vissa utländska leverantörer säljer CBD oljor med max 0.2% THC. Detta då många andra länder i EU ej valt att narkotikaklassa beredningar av industrihampa förutsatt att THC mängden understiger 0,2%. Var därför noga med att enbart köpa 100% THC fria CBD oljor som labbtestas – de produkter vi på Cbdoljasverige.se länkar till är alltid fria från THC

Är CBD olja dopingklassat?

Gällande dopingklassning har Antidopningsorganisationen WADA numera tagit bort CBD som en förbjuden substans. På deras hemsida skriver de att samtliga cannabinoider förutom cannabidiol (CBD) är förbjudna.

Olika CBD-produkter omfattas av olika flera olika lagstiftningar:

 • Riksdagen, i Svea Rikes Lag, kriminaliserade redan 1988 bruk av cannabisbaserade produkter innehållande THC.
 • Läkemedelsverket har läkemedelsklassat CBD-produkter utan THC
 • EU-kommissionen har valt att klassa vissa CBD-oljor som ’nya livsmedel’ (Novel Food).

Vad Läkemedelsverket säger om CBD olja

Följande information är ej skriven av CBD olja Sverige utan hämtad direkt från Läkemedelsverkets hemsida.

”Läkemedelsverket har beslutat att produkter med CBD som tas via munnen eller som inhaleras måste godkännas som läkemedel för att få säljas. I dagsläget finns bara ett godkänt läkemedel med CBD. Det är receptbelagt och används för att lindra spasticitet. Läkemedelsklassningen i sig bygger inte på hur farligt något är utan beror på produktens medicinska egenskaper och på produktens marknadsföring.

CBD ska utvärderas och godkännas som läkemedel för att få säljas. CBD och THC är aktiva komponenter i ett redan godkänt läkemedel och CBD används för behandling av olika sjukdomar. Läkemedel måste godkännas för att man ska veta att de har rätt innehåll och att nyttan med att ta preparatet är större än riskerna.

I läkemedelslagen så står det att produkter som kan användas för att behandla sjukdomar, eller som marknadsförs på det sättet, ska vara godkända som läkemedel för att få säljas. Om ett läkemedel med CBD skulle godkännas i framtiden så får man då bedöma om produkterna blir receptbelagda eller inte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer om vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.”

Syns CBD olja på drogtester?

Till skillnad från THC är det ej olagligt att ha CBD i blodet. Ifall du använder 100% THC fri CBD olja kommer dessa av förklarliga skäl ej ge utslag vid ett urinprov eller andra former av narkotikatest.

Om du däremot använder CBD olja innehållandes THC, om än små mängder, finns risken att THC:n gör utslag i drogtester. Håll därför koll på att dina CBD oljor är från legitima aktörer som garanterar att all THC är bortfiltrerad.

Vi rekommenderar Natural Hemp Life som garanterar att CBD:n i deras produkter vid extraktion separeras helt och hållet från THC:n i plantan, detta intygas med hjälp av labbrapporter utfärdade av en tredjepart, rapporterna går även att ladda ner via deras hemsida.