Är CBD olja lagligt i Sverige 2023?

Är CBD olja lagligt i Sverige 2023? Det enkla svaret är ja, THC fria CBD oljor är den varken narkotika- eller dopingklassade – Därmed lagliga att köpa och använda i Sverige.

Laglig CBD olja från Natural Hemp Life

laglig cbd olja
 • Dessa produkter är ej läkemedel

 • 100% lagliga CBD oljor

 • Labbtestas för THC

 • Oljor, kapslar, buds, krämer

Är det lagligt att sälja CBD olja i Sverige?

Även om THC fria CBD produkter är lagliga att köpa, importera och använda – så får CBD produkter framtagna för oralt bruk eller inhalation ej säljas eller marknadsföras i Sverige. Detta beror på att CBD är en läkemedelsklassad substans i Sverige. Villkoret för att svenska bolag ska få sälja CBD olja är att dessa först blir godkända som läkemedel av läkemedelsverket, vilka inga CBD oljor hittills blivit.

Med det sagt finns det inget som hindrar dig som privatperson att köpa CBD olja från utländska aktörer som säljer sin CBD olja som kosttillskott. Eftersom CBD olja ej är läkemedelsklassat i de flesta andra länder i Europa innebär EU:s lagar om fri rörlighet att dessa aktörer kan fortsätta sälja sina CBD produkter till Sverige.

Att CBD produkter ej får marknadsföras i Sverige har lett till att många tidigare svenska företag som sålde CBD-produkter i Sverige har valt att flytta sin verksamhet utomlands, ett sådant exempel är Natural Hemp Life. För dig som tänkt köpa CBD bör du vara medveten om att en vissa utländska leverantörer säljer CBD oljor med >0.2% THC, dessa kosttillskott är ej lagliga i Sverige då de innehåller små mänger THC – var därför noga med att enbart köpa 100% THC fria CBD oljor som labbtestas av en tredjepart.

CBD olja från Natural Hemp Life

laglig cbd olja
 • Dessa produkter är ej läkemedel

 • 100% THC fria oljor

 • Labbtestas av tredjepart

 • Flera olika styrkor

Är det lagligt att köpa CBD olja utan THC?

Olika CBD-produkter omfattas av olika flera olika lagstiftningar:

 • EU-kommissionen har valt att klassa vissa CBD-oljor som ’nya livsmedel’ (Novel Food).
 • Riksdagen, i Svea Rikes Lag, kriminaliserade redan 1988 bruk av cannabisbaserade produkter innehållande THC.
 • Läkemedelsverket har beslutat att CBD-produkter (med eller utan THC) som används för att lindra eller bota sjukdomar ska betraktas som läkemedel.

Vid skrivandet av detta (5/1 2023) är det alltså lagligt att köpa och konsumera THC-fri CBD olja från utlandet eftersom dessa ej innehåller några olagliga substanser. Nedan är ett citat från Läkemedelsverket:

”Något förbud mot att inneha läkemedel som inte är narkotika eller dopning finns inte. Däremot är det förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som omfattas av läkemedelslagen om företagen i fråga inte är godkända för försäljning av läkemedel.

Är CBD olja med <0.2% THC laglig? 

Nej, alla cannabisprodukter innehållande ämnet THC ämnade för oralt bruk eller inhalation narkotikaklassade, vilket innebär att de är olagliga att både hantera och konsumera. Högsta domstolen har i mål B 177-19 emellertid fastslagit att undantaget för industrihampa inte gäller för beredningar. CBD-oljor som innehåller THC (oavsett halt) är därför narkotikaklassade.

 • THC omfattas av narkotikalagstiftningen
 • CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen

De produkter vi på CBDoljaSverige.se skriver om är därför alltid utan THC – eftersom CBD produkter med, trots extremt låga halter, THC både är olagliga och kan ge utslag vid ett drogtest. Detta kan ändras framöver rekommenderar vi våra läsare att vara uppmärksamma på att ändringar i lagen kan ske. Gällande dopingklassning har Antidopningsorganisationen WADA tagit bort CBD som en förbjuden substans. På deras hemsida skriver de att samtliga cannabinoider förutom cannabidiol (CBD) är förbjudna.

Vad Läkemedelsverket säger om CBD olja

Cannabis är narkotika med undantag för så kallad industrihampa. Undantaget är begränsat till vissa sorter som har en THC-halt under 0,2%. Odlingarna måste ha ansökt om så kallat gårdsstöd hos Jordbruksverket. CBD-olja, eller “hampa-olja” framställs ofta av industrihampa, och oljan innehåller då vanligtvis även THC. Högsta domstolen har i mål B 177-19 dömt att undantaget för industrihampa inte gäller för beredningar. CBD-oljor som också innehåller THC är därför narkotika, och innehav eller försäljning av sådana oljor kan då vara olaglig.

Vad gäller då för CBD olja fri från THC?

Följande information är ej skriven av CBD olja Sverige utan hämtad direkt från Läkemedelsverkets hemsida.

”Läkemedelsverket har beslutat att produkter med CBD som tas via munnen eller som inhaleras måste godkännas som läkemedel för att få säljas. I dagsläget finns bara ett godkänt läkemedel med CBD. Det är receptbelagt och används för att lindra spasticitet. Läkemedelsklassningen i sig bygger inte på hur farligt något är utan beror på produktens medicinska egenskaper och på produktens marknadsföring.

CBD ska utvärderas och godkännas som läkemedel för att få säljas. CBD och THC är aktiva komponenter i ett redan godkänt läkemedel och CBD används för behandling av olika sjukdomar. Läkemedel måste godkännas för att man ska veta att de har rätt innehåll och att nyttan med att ta preparatet är större än riskerna.

I läkemedelslagen så står det att produkter som kan användas för att behandla sjukdomar, eller som marknadsförs på det sättet, ska vara godkända som läkemedel för att få säljas. Om ett läkemedel med CBD skulle godkännas i framtiden så får man då bedöma om produkterna blir receptbelagda eller inte. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer om vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.”

Syns CBD olja på drogtester?

Nej, ifall du håller dig till helt THC fria CBD produkter kommer dessa ej ge utslag på narkotikatest. Om du däremot använder CBD olja med små mängder THC (>0.2%) som är olagliga i Sverige finns risken att THC:n gör utslag i drogtester.

Håll därför koll på att dina CBD oljor är från legitima aktörer. Vi rekommenderar Natural Hemp Life som garanterar att CBD:n i deras produkter vid extraktion separeras helt och hållet från THC:n i plantan, detta intygas med hjälp av labbrapporter utfärdade av en tredjepartsaktör, dessa rapporter går att ladda ner via deras hemsida.