Får ej längre sälja CBD för oralt bruk i Sverige

Vi var många som blev glada när den före detta Kry-grundaren tidigare i år gick ut och berättade om sin nya satsning CBD olja. Det nya bolaget heter Mantle och hade för avsikt att möta den stora efterfrågan på CBD produkter på den Svenska marknaden. En av anledningarna till att detta blev extra intressant för oss och många andra i denna bransch var det faktum att Mantle började sälja sina CBD oljor efter att läkemedelsverket beslutat om att CBD är läkemedelsklassat.

För endast tre veckor sedan intervjuades grundaren av Mantle CBD i Expressen, i vilken hon gjorde klart för att deras företag stod på rätt sida av lagen samt läkemedelsverkets krav. De menade att de med hjälp av jurister konstaterat att CBD oljor är tillåtna att sälja förutsatt att de säljs och marknadsförs som kosttillskott och inget annat. Läkemedelsverket har nämligen tidigare förbjudit flera bolag att sälja oljor och kapslar med CBD, då de ansett att dessa bolag sålt sina produkter i syfte att behandla sjukdomar.

Mantle däremot var medvetna om detta och menade att de var noga med att aldrig använda sig av några påståenden om att deras produkt har några som helst medicinska effekt eller medicinsk användningsområden. I intervjun i Expressen förklarade Mantles VD att de hade nära kontakt med läkemedelsverket och att de inte var oroliga för att deras verksamhet ej skulle tillåtas fortgå. Till följd av detta blev läkemedelsverkets beslut att den 8:e Juni om att förbjuda Mantle att sälja sina produkter extra chockerande.

Läkemedelsverket sätter ner foten

Utöver Mantle blev även Hemply Balance förbjudna att fortsätta sälja sina produkter på den svenska marknaden. I Läkemedelsverkets motivering går det att utläsa att de anser att båda företagen har sålt sina produkter i medicinskt syfte utan att produkterna varit godkända som läkemedel. Vidare menar läkemedelsverket att det förekommit att personer självmedicinerat olika sjukdomstillstånd Mantles produkter.

Vilka produkter som ska följa läkemedelsbestämmelserna finns definierat i läkemedelslagen. Det innefattar även produkter som inte är godkända läkemedel, men som antingen har läkemedelseffekter eller säljs i medicinskt syfte (2 kap 1§ Läkemedelslagen (2015:315)). Denna definition tolkas av Läkemedelsverket genom myndighetsbeslut som kan överklagas till förvaltningsrätten.

I Mantles fall verkar det som att den information som företaget gått ut med på sin hemsida samt i sin podcast “CBD Podden” ansetts som uttalande om läkemedelseffekter och därmed anses företaget sälja sina produkter i medicinskt syfte.

Mantle har besvarat detta med ett uttalande som argumenterar för att informationen på varken hemsida eller i podcasten antytt att produkten skulle ha egenskaper att förebygga eller behandla sjukdomar. De menar att syftet med podden är att “öka kännedom om och undanröja fördomar om CBD”  samt att det klargörs i podden att produkten inte är menad att behandla sjukdomstillstånd.

Hemply Balance å andra sidan har haft en lång strid med läkemedelsverket, de har tidigare fått försäljningsförbud men valde sedan att flytta sin verksamhet till utlandet och därefter exportera sina produkter till svenska konsumenter. Till följ av detta har Läkemedelsverket nu förbjudit företaget att sälja CBD-oljor och andra CBD-produkter till Sverige.

Mantle överklagar läkemedelsverkets beslut

Mantle har nu lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten och ifrågasätter bland annat varför två bolag har stoppats när det finns över 20 olika aktörer som säljer CBD-produkter till Sverige. det krävs “kreativt tänkande” för att tolka deras beskrivningar av produkten på hemsidan till att den skulle ha medicinska effekter.

I en artikel på Breakit.se kommenterar grundaren företagets överklagan och säger att:

“Läkemedelsverket påstås vilja skydda folkhälsan, men det kan uppnås genom betydligt lindrigare och mer konstruktiva åtgärder, exempelvis genom att reglera vilseledande marknadsföring och kontrollera produkternas säkerhet och kvalitet. Det känns onekligen som att man vill stoppa försäljning av CBD i allmänhet, och griper efter halmstrån för att uppnå det.”

Ett uttalande som vi på CBD olja Sverige håller med om fullt ut, vi önskar Mantle lycka till i förvaltningsrätten och håller er läsare uppdaterade så fort det dyker upp något nytt!

Om du önskar att köpa CBD olja rekommenderar vi Natural Hemp Life, deras produkter är 100% THC fria och säljs som kosttillskott. Dessa produkter har ej blivit läkemedelsklassade av läkemedelsverket. Kom ihåg, dessa produkter saknar medicinsk effekt och är inte till för att behandla sjukdomar.