EU beslutar om nya regler för CBD

I ett nytt beslut från EU domstolen har det konstaterats att lagen om fri rörlighet inkluderar produkter extraherade från Cannabis sativa. Den mest omtalade produkten som utvinns från just denna planta är CBD olja som blivit extremt populär på senare tid till följd av de hälsoeffekter många användare vittnar om. Länder så som Sverige och Frankrike har hittills gjort allt i sin makt för att förbjuda försäljning av CBD olja. Andra EU länder så som Tyskland, England och Polen har haft en mer lättsam inställning till denna nya hälsoprodukt.

Sverige har hittills med hjälp av luddiga regler från läkemedelsverket förbjudit svenska företag att sälja och marknadsföra CBD produkter i Sverige då de hänvisar till att CBD är ett läkemedelsklassat ämne varvid försäljning av CBD olja kräver ett läkemedelstillstånd för att få säljas och marknadsföras. Problemet för svenska myndigheter är att Sverige ingår i EU vilket i sin tur betyder att fri rörlighet gäller för varor producerade i andra EU länder även CBD olja, något som EU nu fastslår. Sverige får ej förbjuda marknadsföring och försäljning av CBD olja med undantag för att skydda befolkningens hälsa, något som kan antas bli svårt eftersom EU samtidigt konstaterar följande “CBD at issue does not appear to have any psychotropic effect or any harmful effect on human health.”.

Läkemedelsverkets direktioner kvarstår än

Trots att EUs beslut blev officiellt den 19 november 2020 har läkemedelsverkets hemsida ej uppdaterats. Det är fortfarande officiellt sett ej tillåtet att sälja och marknadsföra CBD olja. Ett exempel på detta är när Mantle CBD tidigare i år fick försäljningsförbud för sin CBD olja då läkemedelsverket ansåg att företaget i fråga hade “påstått att produkten har medicinsk effekt”. Detta märkliga beslut ledde då till att det svenska bolaget Mantle CBD utan problem istället började sälja sin CBD olja till alla länder i hela EU förutom Sverige. Man kan anta att läkemedelsverket just nu har fullt upp att uppdatera sin hemsida.

Är får man beställa CBD till Sverige idag? 

Att beställa och använda CBD olja i Sverige utan THC är inga problem, den får dock inte säljas av svenska bolag i Sverige.. därför rekommenderar vi våra besökare att köpa CBD olja utan THC från Natural Hemp Life – ett i grunden svenskt bolag som tvingades flytta till Polen för att därmed kunna sälja sina produkter i Sverige. Rörigt? Ja det är det, och det är en konsekvens av att ett EU-land försöker ta egna beslut som ej ligger i linje med beslut tagna av EU. Men så är det för stunden och vi blir tvungna att acceptera att svenska bolag och konsumenter straffas till följd av Svensk förmyndarmentalitet. Läs mer om reglerna för CBD olja i vår artikel “Är CBD olja lagligt i Sverige?“.