CBD vid träning och återhämtning

För att förstår hur CBD olja och träning hänger ihop behöver vi först titta på vad träning gör med musklerna i kroppen. När vi utför ansträngande fysiska aktiviteter bryts muskelvävnad ner. Detta resulterar i att kroppens immunsvar aktiveras för att läka sig själv och bearbeta inflammationen som vi kallar träningsvärk. Den nedbrytande fasen kallas för katabol och den uppbyggande fasen kallas för anabol.

Efter hård träning känner vi oss ofta ömma, svullna och ibland till och med slöa och utmattade. Dock tros det vara till följd av denna nedbrytning (Katabolism) och inflammation som våra vävnader kan växa sig starkare och bättre (Anabolism).

Men för mycket inflammation kan bidra till överdriven muskelskada och sämre träningsresultat och till följd av detta har CBD har blivit allt mer populärt inom framförallt kampsport för att lindra svullnad och smärta i samband med återhämtning.

CBD olja och träning

Så hur påverkar CBD olja återhämtningen?

Cannabinoidreceptorer innefattar CB1-receptorer, som huvudsakligen finns i hjärnan samt CB2-receptorer som finns på celler kopplade till immunsystemet. Det faktum att båda dessa receptorer har hittats på kroppens immunceller gör att studier tyder på att CBD kan bidra till och underlätta kroppens hantering av inflammationer. Förutom cannabinoider innehåller hampa även ett flertal olika terpener.

Intresserad av att köpa CBD olja? Besök Natural Hemp Life 

CBD olja återhämtning & nedbrytning

När det kommer till CBD olja och träning har man funnit att vissa typer av dessa terpener i CBD uppvisat anti-inflammatoriska effekter. Exempelvis Terpenen myrcene som är känd för att dels vara muskelavslappnande samt även lindra sömnbesvär. Alpha-pinene är en annan terpen som studier visat hjälpt vidga luftvägar vilket kan öka syretillförseln till kroppen och därmed ens uthållighet.

CBD olja och träning blir alltså extra intressant för atleter som behöver kunna återhämta sig snabbt och minska inflammation och slitningar på muskler/leder. Ett exempel är fotboll eller hockeyspelare som snabbt behöver återhämta sig mellan sina matcher och därefter intar CBD olja vid träning både innan och/eller efter.

Om du är intresserad av fler av CBDs medicinska användningsområden annat än CBD olja och träning så kika gärna på vår artikel “Forskning om CBD oljas effekter?

Till följd av detta har exempelvis NFL nyligen börjat undersöka användningen av CBD/THC i syfte att lindra smärta och återhämtning hos atleter som råkat ut för skador som exempelvis hjärnskakning eller svullnader i muskler.

Forskning om CBD olja och träning

2018 publicerades en forskningsartikel i “Frontiers in Neurology” som undersökte hur vidare CBD är effektivt när det kommer till att lindra smärta och förbättra rörlighet hos patienter med multipel skleros. Detta då det tros minska inflammation (Gå till studie).

Thorsten Rudroff, en av författarna till ovan nämnda artikel, menar att “CBD för träningsinducerad inflammation är absolut det nästa stora området vi behöver utforska. Vi behöver undersöka CBD:s effekter på inflammatoriska biomarkörer [föreningar som C-reaktivt protein i kroppen som uppstår med inflammation] hos idrottare och träning.”

Han förklarar att han har sett en dramatisk ökning av antalet amatörer och professionella idrottare som konsumerar CBD-kapslar och oljor. Genom att inta dessa omedelbart efter träning menar dessa personer att deras återhämtning sker snabbare och mer effektivt.

Fysisk aktivitet, som att springa på ett löpband, har visat sig öka nivån på en viss typ av endocannabinoid som kallas anandamid (AEA) – förmodligen för att minska smärta och inflammation. Att inta CBD är också känt för att öka just AEA.

Med andra ord misstänks CBD-olja kunna bidra till att främja smärtstillande, antiinflammation-föreningar som redan finns i våra kroppar – vilket kan hjälpa till med fysisk återhämtning. Fler undersökningar behöver onekligen göras inom området CBD olja och träning, med det finns anledning att tro att CBD-olja är mer än bara en “fluga” inom träningsvärlden.

Ett annat sätt att kombinera CBD olja och träning är att smörja CBD-salvor direkt på skadade/överansträngda områden. Eftersom CBD penetrerar transdermalt (fint ord för “gå genom huden”) så går det att bearbeta de skadade vävnaderna lokalt.

Viktigt att tillägga är att det saknas forskning kring de långsiktiga effekterna och eventuella risker kopplat till användning av CBD-produkter, dock finns det få studier som tyder på några sådana i dagsläget. 

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.