CBD och immunförsvaret

Det talas allt mer om vikten av att hjälpa kroppens naturliga system som skyddar oss mot att bli sjuka och hjälper oss att bli friska då patogener tar sig in i vår kropp. Alltfler intresserar sig för vitaminer, mineraler och annat helt naturligt som skulle kunna verka stärkande på immunförsvaret. Här är CBD olja också ett ämne som det finns ett stort intresse för.

Det har utförts studier som tyder på att CBD faktiskt kan vara immunosuppressivt men det är viktigt att förstå att det krävs fler studier för att man med säkerhet ska kunna säga att ett intag av CBD olja kan stärka ditt immunförsvar. Vårt immunförsvar är alltid aktivt och det måste fungera över hela kroppen. Det har som funktion att motverka angrepp av patogener som kan vara virus, bakterier och annat som svamp och mask. När vårt immunsystem är starkt kan det vara så att vi inte ens blir sjuka av ett angrepp.

Köp CBD olja
cbd olja immunförsvar

När vårt immunsystem är starkt kan det vara så att vi inte ens blir sjuka av ett angrepp.  Men även om vi blir sjuka kan ett starkare immunförsvar leda till att vi inte mår så dåligt och att vi blir friskare snabbare. När vårt immunsystem är starkt kan det vara så att vi inte ens blir sjuka av ett angrepp. Men även om vi blir sjuka kan ett starkare immunförsvar leda till att vi inte mår så dåligt och att vi blir friskare snabbare.

CBD och immunförsvaret

En reaktion som vi får när vi angrips av en patogen är inflammation. Inflammationen kan vara smärtsam och svår att leva med. Det finns studier som visar att CBD skulle kunna fungera vid inflammation, men det brister fortfarande i förståelsen av varför. Det finns till exempel pågående och tidiga studier som undersöker om vita blodkropparna kan blir fler till följd av användning av CBD. Det här är något som, om det skulle stämma, kan hjälpa immunförsvaret eftersom de vita blodkropparnas uppgift är att förstöra oinbjudna gäster i kroppen. De vita blodkropparna hjälper också kroppen att komma ihåg tidigare infektioner, det vill säga med immunitet. Det är ytterligare en mycket viktig del av vårt immunförsvar.

Vikten av hälsosamma tarmar

En mycket stor del av vårt immunförsvar finns i vårt matsmältningssystem. I tarmarna måste vi ha goda bakterier bland annat för att kunna tillgodogöra oss den näring som finns i maten som vi äter. Bakterierna i våra tarmar hjälper vår kropp med en immunrespons som är balanserad. Om vi drabbas av inflammation i tarmarna kan det leda till problem på flera sätt i kroppen. I en studie har man sett att CBD skulle kunna verka för en hälsosam inflammatorisk process i tarmarna.

Stress är inte bra för vårt immunförsvar

Det är också välkänt att vårt immunförsvar kan bli sämre av stress. Här kan vi se att CBD olja skulle kunna ha en positiv effekt på den som lider av stress. Man har till exempel sett att ett intag av CBD olja tycktes ha en lugnande effekt på folk som skulle hålla tal. Om CBD skulle kunna användas för lugnande effekt kan oljan också ses som en hjälp för immunförsvaret som mår bra av att vi stressar mindre. Men återigen, det här måste kartläggas bättre och fler studier krävs innan vi med säkerhet kan säga att det är på detta vis.

Stress är inte bra för vårt immunförsvar

Det är också välkänt att vårt immunförsvar kan bli sämre av stress. Här kan vi se att CBD olja skulle kunna ha en positiv effekt på den som lider av stress. Man har till exempel sett att ett intag av CBD olja tycktes ha en lugnande effekt på folk som skulle hålla tal. Om CBD skulle kunna användas för lugnande effekt kan oljan också ses som en hjälp för immunförsvaret som mår bra av att vi stressar mindre. Men återigen, det här måste kartläggas bättre och fler studier krävs innan vi med säkerhet kan säga att det är på detta vis.

Ska du testa CBD olja för att stärka ditt immunförsvar?

Om du känner att CBD olja skulle kunna vara en bra naturlig metod för dig att stärka din hälsa på är det tämligen ofarligt att testa. Rådfråga dock alltid med din läkare och självmedicinera aldrig med CBD produkter, dessa säljs som kosttillskott och är inte läkemedel. Om du ofta drabbas av infektioner och upplever att ditt immunförsvar är svagt kan det ha orsaker som kräver mer än mer vitaminer och CBD olja. Det är viktigt att uppsöka en läkare som kan undersöka dig och även fastställa om du lider av en underliggande sjukdom som behöver behandlas på andra sätt.

Med detta sagt är det givetvis så att du kan öka på med C-vitamin, järn och även ta CBD kapslar under perioder då du upplever att risken för att bli attackerad av virus och bakterier ökar. Om det är placeboeffekt eller faktisk verkan som gör att du håller dig frisk kan tyckas mindre viktigt när det rör sig om medel och ämnen som är väl beprövade och ofarliga för din kropp!

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.