CBD och dess status i Sverige

CBD, cannabidiol, är en av hundratalet så kallade cannabinoider i cannabis-plantan och till skillnad från den rusgivande och mer kända substansen THC är CBD inte psykoaktivt och orsakar i sig inget rus.

2018 förbjöd Läkemedelsverket ett flertal svenska företag att sälja CBD olja i Sverige och andra produkter innehållandes Cannabidiol. Läkemedelsverket anser att hampaprodukter som innehåller ämnet CBD, cannabidiol, är ett läkemedel och på grund av detta så måste man ansöka om godkännande innan produkterna får säljas.

Några av de företag som berördes av detta beslut har valt att upprätta en överklagan till förvaltningsrätten, som ännu inte tagit beslut i frågan. Företaget Hemply Balance har exempelvis fått inhibition vilket innebär att de har tillåtelse att sälja sina produkter tills ett beslut har tagits. Enligt Läkemedelsverket har företagen som överklagat till förvaltningsrätten alltså rätt att sälja sina produkter fram till det att ett beslut tas i frågan.

Företagen hänvisar i sin överklagan till att CBD-oljan ska ses som en stark antioxidant och ett kosttillskott, vilket innebär att försäljningen då skulle regleras av livsmedelslagen istället för läkemedelslagen.

Åt vilket håll lutar det åt?

De två frågorna som är på tapeten är:

  1. Bör CBD olja med låg innehållshalt av THC klassas som narkotika?
  2. Bör THC fri CBD olja klassas som ett läkemedel eller kosttillskott?

Gällande fråga 1 verkar det som att fler och fler företag som säljer CBD olja rör sig mot att fokusera på produkter helt fria från THC. Detta kan man anta är för att vara på den säkra sidan, enligt EU lag bör den låga halten THC i oljan ej göra produkten olaglig eftersom industrihampa är beslutad laglig i hela EU.

Men man kan förstå problematiken i att THC kan uppvisas i blodet hos någon som använder kosttillskottet – den som blir tagen av polis för misstänkt missbruk av narkotika kan exempelvis hävda att denna tar det lagliga preparatet CBD olja vilket har lett till endel problem för rättsväsendet.

När det kommer till fråga 2 kommer detta även avgöra framtiden för CBD olja helt fria från THC. En fråga som kommer avgöra vem som ska få sälja det nu mera läkemedelsklassade substanser Cannabidiol. Kanske blir det så i framtiden att du endast kan köpa CBD på Apotek, och skulle CBD olja kräva recept så behöver du gå via din doktor för att kunna köpa CBD olja.

Du som är i behov av CBD bör därmed inte vara allt för orolig. Även om det blir så att CBD olja ej får säljas som ett kosttillskott så bör det gå att få tag i via vården, även om processen blir krångligare.

Värt att nämna är att varken fråga 1 eller 2 handlar om hur vidare THC fria CBD oljor är tillåtna att inneha eller användas. För dig som privatperson och användare är det därmed inga problem att bunkra upp med CBD olja om du upplever att denna produkt hjälper dig.

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter!