Fullspektrum CBD olja – vad innebär det?

Att en CBD olja är fullspektrum innebär att oljan eller produkten innehåller alla cannabinoider som går att utvinna ur den naturliga cannabisplantan eller ”hampan”, detta skiljer sig från oljor som endast innehåller CBD (Cannabidiol) även kallade ”CBD isolat”.

Att inta hela spektrumet av cannabinoider ger en synergieffekt där de olika molekylerna kompletterar och förstärker varandra. En fullspektrumprodukt är därmed mer kraftfull än vanliga CBD produkter när det kommer till hälsofördelar.

Köp CBD olja

Vilka är de andra cannabinoiderna? 

Kort och gott, i en fullspektrumolja får du mer än 100 olika cannabinoider. CBD och THC är de vanligaste cannabinoiderna i cannabis och hampa (THC separeras bort i lagliga produkter) men det finns flera mindre cannabinoider som är viktiga när det kommer till att ”boosta” effekten hos produkten.

Nedan listar vi namn och effekt hos vi de viktigaste cannabinoiderna som återfinns i en fullspektrum CBD olja: 

CBD (Cannabidiol)

CBD är den vanligaste cannabinoiden som utvinns ur hampa. Forskning tyder på att CBD är naturligt antiinflammatorisk och kan bidra till att främja homeostasen i kroppen. Till skillnad från THC gör CBD dig inte ”hög”. CBD används i stor utbredning av konsumenter för att lindra saker som epilepsi, ledvärk, PTSD, ångest och sömnlöshet.

THC (Tetrahydrocannabinol)

THC är den näst vanligaste cannabinoiden i hampa. THC är föreningen i cannabisväxten som får användaren att känna sig ”hög”. På grund av sin rusgivande effekt är THC olagligt i många länder inklusive i Sverige. Växter med mindre än 0,3% definieras som industrihampa, alla plantor med över 0,3% klassas som cannabisplanta. I många CBD produkter i utlandet återfinns spår av THC, dock finns det CBD produkter som är helt fria från THC exempelvis produkterna från Natural Hemp Life.

CBG (Cannabigerol)

CBG är en likt CBD en cannabinoid som ej ger något rus. CGB fungerar som föregångare till de tre huvudsakliga cannabinoidlinjerna:

  • tetrahydrocannabinolic acid (THCA),
  • cannabidiolic acid (CBDA)
  • cannabichromenic acid (CBCA).

Enzymer i cannabisväxten bryter ned CBG och omvandlar den till en av dessa slutföreningar. Studier föreslår att CBG kan hjälpa till med glaukom, IBD, Huntingtons sjukdom, urinblåsproblem.

CBN (Cannabinol)

CBN är en mindre känd cannabinoid som i studier har visat hjälpa till med smärtlindring och aptitstimulering. Den studeras också för sina lugnande effekter. CBN tros vara föreningen i cannabis som genererar en avslappnad känsla hos användaren. När CBN används i stora mängder kan det hjälpa till att lindra sömnlöshet och sömnproblem.

CBC (Cannabichromene)

Medan CBC definitivt har egna fördelar, tror forskare att just denna cannabinoid fungerar bäst i kombination med andra cannabinoider. CBC interagerar med anandamid, en naturlig förening i människokroppen. Just nu bedrivs forskning på detta ämnet för att undersöka hur vidare cannabinoiden skulle kunna användas vid bekämpning av cancer. 

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.