CBD olja effekter – Vad säger forskningen?

CBD olja effekter

Studien ”Current Status and Prospects for Cannabidiol Preparations as New Therapeutic Agents” från 2016 analyserade ett antal forskare de kombinerade resultaten från en mängd olika studier av CBD-oljans effekter och medicinska egenskaper.

Vill du undersöka CBD oljas effekter och läsa mer om ämnet på egen hand så listas här över 100 stycken vetenskapliga studier (Både avslutande och pågående). Nedan listar vi  tre av de områden där forskarna ansåg studierna bidra med intressant information!

Topp 3 CBD olja effekter:

1. CBD olja effekter vid Schizofreni och psykossjukdomar:

I dag vet vi att cannabisanvändning är en av flera riskfaktorer för att drabbas av schizofreni och andra psykossjukdomar. Att man ska kunna lindra och behandla detta med substanser från cannabis-plantan låter kanske konstigt, men just cannabidiol antipsykotiska egenskaper studeras nu noga. Cannabis i sig är ökänd för att vara vid omfattande och långtgående bruk vara en bidragande faktor till att utlösa psykossjukdomar. Om än motsägelsefullt verkar det som att just cannabidiol eventuellt kan ha goda antipsykotiska egenskaper. Detta är något tycks vara troligt enligt de studier som forskarna tagit del av. Hur vidare detta går att fastställa är för framtida forskning att avgöra, men det lär inte ta lång tid innan vi får det svar då forskning inom detta område pågår för fullt.

Det brittiska läkemedelsbolaget GW Pharmaceuticals, är påväg att presentera sina resultat efter en omfattande forskning inom området barnschizofreni, målet med deras studie är att fastställa att det CBD-baserade läkemedlet är säkert och effektivt, något som återstår att se. Vidare finns det även denna studie som stärker underlaget om att CBD kan utgöra en lindrande effekt vid medicinering.

2. CBD olja effekter vid beroendesjukdom:

Ett annat område som ansågs vara extra intressant är lindring av beroendesjukdomar samt tillhörande abstinensbesvär. Det pågår ett flertag studier i detta nu inom detta område. Beroendena i studierna varierar från tunga droger till alkohol. Skulle dessa visa på god effekt kan man anta att de skulle kunna användas för andra typer av beroenden.

3. CBD olja effekter vid Epilepsi:

Studien ”Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome” från 2017 (Länk) undersökte effekten av CBD på 120 barn och ungdomar med Dravets syndrom. Slutsatsen var att man kunde se att de som blev behandlade med CBD-preparat hade en minskning av epileptiska anfall.

CBD olja anses av många ha en mängd andra vardagliga användningsområden, vi har skrivit ett flertal artiklar om detta exempelvis: ”CBD olja mot ångest”,  ”CBD olja och träning” samt ”CBD olja och sömn