Er CBD olje vanedannende?

CBD-olje produseres ved å trekke ut cannabidiol fra stilk og frø fra Industrial Hemp. I motsetning til THC gir CBD ingen rus og er ikke psykoaktivt. CBD-produktene som selges på markedet er begge THC-frie og inneholder mindre enn 0,2% THC (noe som betyr at disse produktene ikke er klassifisert som medisiner).

THC som finnes i cannabis kan i noen tilfeller føre til avhengighet av individer på grunn av ruspåvirkning av stoffet. Men dette er ikke tilfelle med CBD. Siden CBD ikke aktiverer dopaminsenteret i hjernen, ser det ikke ut til å føre til avhengighet, som er forsterket av WHOs rapport fra 2017, som fant at CBD i ren form manglet «misbruk eller avhengighetspotensial.» (Rapporten kan leses her)

CBD ser ut til å kunne tilby lindring i en rekke helserelaterte problemer, men er stoffet vanedannende? Det enkle svaret er nei hvis du skal tro WHOs rapport – andre mener at mer forskning er nødvendig.

Først – hva mener vi når vi sier avhengighet?

Avhengighet er en sykdom som oppstår i hjernen og fører til kontinuerlig sug etter et stoff, som blir ekstra problematisk i tilfeller hvor stoffet er helseskadelig. Avhengighet er klassifisert som en hjernesykdom på grunn av at langvarig bruk av stoffer kan påvirke hjernens struktur og kjemi i hjernen.

De mest vanedannende stoffene er de som aktiverer lysthormonet i hjernen – det vil si belønningssystemet. Når vanedannende stoffer overstimulerer dette systemet, har dette en tendens til å føre til misbruk. Misbruket i seg selv reduserer naturlig dopamin- og seratoninproduksjon – noe som fører til et økt behov for den enkelte av det vanedannende stoffet.

Så hvordan kan man bli avhengig av CBD-olje?

Ren og riktig produsert CBD-olje anses ikke for å være vanedannende i henhold til WHO, og stoffet ser ut til å være trygt og enkelt for menneskekroppen å absorbere og håndtere. Imidlertid er det noen bivirkninger ved dosering over 1000 mg per dag som det kan være verdt å nevne. Bivirkningene rapportert er:

  • Munntørrhet
  • Hodepine
  • Kvalme
  • Diaré
  • Trøtthet

Studiene tilgjengelig i dag indikerer at CBD ikke er vanedannende. Men noen føler at det fortsatt er for tidlig å si og at det trengs mer forskning på området før man kan svare med noen sikkerhet. Videre kan det argumenteres for at alt som oppleves som positivt for et individ kan være vanedannende.

Er det mulig å overdosere CBD-olje?

Det er foreløpig ingen rapporter om overdose av cannabis eller CBD, selv om høye doser cannabis kan ha andre negative konsekvenser. Det er en studie fra 2011 som sier at opptil 1500 mg CBD daglig ikke utgjør noen direkte helserisiko. En ytterligere studie fra 2016 rapporterte om et lignende resultat

CBD-olje under amming?

Verdt å merke seg er at det ikke er nok forskning på CBD-olje og amming. Det er en rekke studier som har sett på effekten av THC på graviditet og amming, som har vist store negative konsekvenser for babyer og fostre. Men når det gjelder CBD alene, er det rett og slett ikke nok kliniske data til å trekke noen konklusjoner. Det anbefales derfor ikke.

Bruk CBD i avhengighetsbehandling

I tillegg til at CBD ikke ser ut til å føre til noen avhengighet, indikerer flere studier at CBD har gode egenskaper når de brukes til avvenning og avhengighetsbehandling. En studie fra 2011 fant at kontrollgruppen som fikk CBD da de sluttet å røyke sigaretter, røykte 40% færre sigaretter enn de uten. Videre er det en studie fra 2013 som kan vise at CBD kan bidra til å redusere effekten av morfin på hjernens belønningssystem. Den mest interessante studien er fra 2017 der det ble funnet at CBD hjelper til med å regulere humøret og håndteringen av emosjonelle minner hos mennesker som prøver å kvitte seg med forskjellige avhengighet.

Som et resultat blir det for tiden undersøkt om CBD kan være et alternativ i behandlingen av forskjellige forskjellige avvenningsterapier.