CBD oljas medicinska egenskaper

Idag har de flesta i Sverige hört talas om CBD olja och det finns fler CBD produkter på marknaden än någonsin. Vi på CBD olja Sverige försöker alltid att hålla oss objektiva och neutrala när det kommer till påståenden kring cbd oljas effekter. Överallt på nätet kan man idag läsa om CBD oljas otroliga och ”bevisade” egenskaper när det kommer till allt från:

  • Ångest
  • Smärta & svullnad
  • Cancer
  • ADHD
  • Sömnbesvär
  • Träning & viktnedgång

Missförstå oss rätt, vi älskar CBD och tycker att det är ett fantastiskt kosttillskott på många sätt. Det  som är problematiskt är när CBD olja tillskrivs medicinska egenskaper som ej ännu är fastställda eller bevisade. Så i denna artikel tänkte vi gå igenom vad den senaste forskningen faktiskt säger gällande CBD oljas fördelar och egenskaper.

Köp CBD olja
cbd olja sverige

Kort om CBD (Cannabidiol)

CBD står för Cannabidiol och är efter THC (tetrahydrocannabinol) den mest förekommande cannabinoiden i cannabisväxten (marijuana). CBD skiljer sig från THC på så sätt att den ej ger något rus och ej är narkotikaklassat. CBD har använts inom sjukvården länge och är en väsentlig komponent inom medicinsk marijuana.

CBD utgör upp till 40% av cannabinoiderna i den vanliga cannabisplantan, men utvinns idag från industrihampa (en förädlad version av cannabis sativa) i vilken den utgör upp mot 99% av cannabinoiderna.

I en rapport från WHO (Världshälsoorganisationen) uppges följande:

”Hos människor uppvisar CBD inga effekter som tyder på missbruk eller beroendepotential … Hittills finns det inga bevis på folkhälsoproblem som är förknippade med användning av ren CBD. ”

CBD inom sjukvården

Även om CBD ej används i allt för stor utsträckning inom sjukvården i Sverige så har Cannabis (CBD+THC) använts länge i länder som USA. Läkare har förskrivit detta till patienter med avancerad cancer eller AIDS i många år. Medicinsk cannabis kan vara till hjälp för att minska smärta relaterade till cellgiftsbehandlingar såsom kemoterapi. Det kan också tillfälligt förbättra eller återställa patientens aptit.

Vidare har CBD i kombination med THC använts som en alternativ behandling för de som lider av intensiv kronisk smärta. I synnerhet är det värdefullt för patienter som inte kan dra nytta av traditionella mediciner på grund av skadade organ eller ett kompromissat immunsystem.

Många av de medicinska effekterna av medicinsk cannabis har tillskrivits THC men på senare tid har även intresset för just CBD ökat.

Nyligen har CBD visat sig ha kraftfulla effekter hos patienter som lider av epilepsi. CBD-baserade behandlingar har accepterats som säkra och effektiva alternativ för yngre patienter vars epilepsi är resistent mot konventionell behandling. En sådan medicin är Epidyolex som används vid två svåra former av epilepsi, Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom.

Till följd av sin säkerhetsprofil är intresset för CBD är stort inom sjukvården där man nu intensivt utvärderar molekylens eventuella medicinska egenskaper.

Nya användningsområden

Eftersom intresset för CBD inom sjukvården är en relativt nytt finns det fortfarande många obesvarade frågor som ska utforskas. Tidig forskning fokuserade främst på hur cannabinoider påverkar och interagerar med cannabinoidreceptorer i hjärnan samt dess effekt på hjärnans produktion av dopamin.

Under de senaste åren har läkare startat småskaliga CBD-studier och kliniska studier med CBD för att hitta andra möjliga användningsområden för föreningen. CBD får allt mer fokus som en potentiell framtida behandling av olika psykiska åkommor, särskilt generaliserad ångest (GAD). Det tros även kunna hjälpa personer som lider av PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).

Naturligtvis finns det fortfarande mycket att lära sig om CBD. Än så länge har studie kunnat visat långvariga effekter av CBD på hjärnans struktur eller hjärnfunktion. Det behövs med andra ord mer tid och forskning innan det finns ett tillräckligt stort underlag för att statistiskt fastställda effekter ska kunna påvisas.

cbd olja fördelar

Ett vanligt användningsområde när det kommer till CBD är vid ångest samt sömnproblem, även om inga effekter är vetenskapligt bevisa ännu så tyder flera studier på att CBD kan hjälpa till att både somna och att lindra oro. De flesta av dessa påståenden är dock anekdotiska och kommer från användare själva.

Forskning har dock visat på att CBD kan vara effektiv för att behandla olika typer av kronisk smärta.

En djurstudie från European Journal of Pain visade att när CBD applicerades på huden hos hundar minskade smärta och inflammation kopplat till artrit. Hundarna som fick CBD-olja för artros var mer aktiva och verkade uppleva mindre smärta. Detta tyder på att det i framtiden skulle kunna finnas en möjlighet att behandla inflammation och smärta hos människor med CBD. Mer information behövs dock eftersom studier visat blandat resultat.

I nästa stycke kommer vi att lista pågående studier som undersöker CBD.

Aktuella och pågående studier

Avslutningsvis

I takt med att tiden går så dyker allt fler upptäckter kring CBD oljas effekter upp. Det finns mycket forskning kvar innan vi med säkerhet vet i vilka områden inom sjukvården som CBD kan vara effektivt.  Idag vet vi att CBD erbjuder en effektiv behandlingarna för barndomsepilepsi, tycks kunna erbjuda lindring vid kronisk smärta samt visar potential att lindra vid depression och ångest.

Källor

www.policylab.us/clinical-trials/cbd/

www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

www.drugabuse.gov/about-nida/legislative-activities/testimony-to-congress/2015/biology-potential-therapeutic-effects-cannabidiol

www.medlineplus.gov/druginfo/natural/1439.html