CBD-olja och sömn?

Det är dags att titta närmare på hur CBD påverkar sömn. Att använda CBD som ett kosttillskott är väldigt aktuellt just nu – fler och fler människor vänder sig till den naturliga läkemedel så som CannaBiDiol istället för traditionella sömnmedel. CBD (cannabidiol) är den icke-psykoaktiva cannabinoiden som på senare tid blivit allas älskling inom naturläkemedel-svängen.  Men påverkar CBD din sömn till det bättre eller sämre?

cbd olja för sömn

CBD-oljor i Sverige utvinns från industriell hampa med hög CBD-halt. CBD har visat sig hjälpa kroppen att upprätthålla kroppens homeostatiska mekanismer. Dessutom tros CBD interagera med oss människor via kroppens ”ECS” dvs EndoCannabinoid-System. Detta nätverk av receptorer är naturligt förekommande hos människor.

CBD har ett rykte som ”helande” cannabinoid, och har dessutom påstådd effekt i egenskap av ett naturligt sömnhjälpmedel – men kanske inte på det sätt som man först tror!

Först, kort om sömncykeln

Sömn är komplicerat till att börja med. Det finns 5 steg i sömncykeln: Steg 1-4 innefattar (NREM) icke-snabb ögonrörelse, medan steg 5 är den (REM) snabba ögonrörelsefasen. Dessa sömncykler varar cirka 90 minuter och under natten skiftar vi mellan dessa olika stadier. Ostörd sömn är nödvändig och optimalt är att vi går mellan 4-6 på varandra följande cykler av sömnfaser.

Det är allmänt känt att en genomsnittlig vuxen person behöver omkring 8 timmars sömn per natt. En liten minoritet av befolkningen, ungefär mindre än 5%, kan klara sig på så lite som 5 timmar utan att det leder till kognitiva och fysiska biverkningar. Det finns flera olika konsekvenser till följd av sömnbrist och du kan förvänta dig försämring av i princip samtliga aspekter av din hälsa och välbefinnande.

Brist på sömn och/eller sömn med dålig kvalitet kommer att åldra dig för tidigt, påverka ditt beslutsfattande och minska din fysiska prestanda dramatiskt.

Hur påverkar CBD sömnen? 

CBD tros ha förmågan att minska ångest, vilket kan vara till hjälp för att minska sömnproblem och förbättra sömnkvaliteten. Nu misstänker forskare att CBD skulle kunna öka den totala sömnmängden samt lindra sömnlöshet.

CBD har i vissa studier kunnat minska sömnproblemen hos personer som lider av kronisk smärta. I mindre doser kan CBD eventuellt hjälpa minskad sömnighet under dagen, vilket är viktigt för att du ska hålla dig aktiv under dagen för att sedan känna dig trött på kvällen.

CBD tros även kunna hjälpa till att minska störningar av REM-fasen hos personer med Parkinsons sjukdom. Störning av REM-fasen beror ofta på att människor kan röra på sig medans de drömmer. När du befinner dig i REM-fasen, ska kroppen i stort sett vara ”förlamad”, ett tillstånd som kallas ”REM Atonia”. Denna immobilisering hindrar en frisk person från att agera på fysiska impulser orsakade av sina drömmar, exempelvis röra på kroppsdelar eller att prata.

Om du lider av en störning av REM-sömnen uppstår inte denna förlamning, vilket resulterar i att du rör på dig – kan det leda till att din sömnkvalité minskar och eventuellt att du stör din sovande partner. CBD tros också av samma anledning kunna bidra speciellt effektivt till att förbättra REM-sömnstörningar hos personer lidande av posttraumatisk stressymptom (PTSD). 

CBD VS SÖMNMEDICIN?

Att komplettera sin kost med ett par droppar CBD-olja under tungan är något som blir mer och mer vanligt för atleter före och efter träningstillfällen. Detta är möjligt eftersom CBD är inte en lugnande, men det betyder inte nödvändigtvis att det inte bidrar till bättre sömn.

Du kommer alltså inte bli ”trött” av CBD-olja.

Å andra sidan väljer många att kombinera CBD med melatonin något som verkar fungera för många människor som vill förbättra sin sömn.  Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av människokroppen, vilket är nödvändigt för att upprätthålla en korrekt dygnsrytm.

Genom att komplettera melatonin med CBD bidrar melatoninet med sömnighet och cannabinoiden till en djupare och mer strukturerad sömn.

Idag söker fler och fler människor efter naturläkemedel som alternativ till receptbelagd sömnmedicin. Receptbelagda läkemedel som bensodiazepiner i form av exempelvis Valium är extremt potenta, men tyvärr väldigt beroendeframkallande.

Den onaturliga sömnen som starka sömnmediciner orsakar kan ge dig en känsla av att vakna upp groggig istället för alert och pigg följande morgon. Mer djupgående forskning inom ämnet med fler fall av studier med mänskliga försökspersoner behövs verkligen för att undersöka fördelarna med CBD ytterligare. För tillfället är det enda sättet att ta reda på om CBD bidrar till bättre sömn är att prova det själv.

Vill du läsa om fler användningsområden som forskare intresserar sig av idag så kika gärna på vår artikel ”CBD – Vad säger vetenskapen?” 

Källor:

Chagas, MH et al. (2014). Cannabidiol can improve complex sleep-related behaviours associated with rapid eye movement sleep behaviour disorder in Parkinson’s disease patients: a case series. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 39(5): 564-6. Hämtad från:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24845114

Hsiao, Y-T et al. (2012). Effect of cannabidiol on sleep disruption induced by the repeated combination tests consisting of open field and elevated plus-maze in rates. Neuropharmacology, 62(1): 373-384. Hämtad från: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390811003467

Hortes n Chagas, M et al. (2013). Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. Journal of Psychopharmacology, 27(3). Hämtad från: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881112474524