CBD olja mot ångest

Fler och fler människor medicinerar antidepressiva tabletter i Sverige. Samtidigt som detta har intresset för naturliga läkemedel blivit allt större. Kanske har det att göra med att många försöker slippa de biverkningar som antidepressiva medel ofta leder till.

Även om forskningen om CBD och ångest är i ett tidigt stadie och ännu inte fullt ut kunnat konstatera dess effekter, hävdar många människor som har använt CBD olja en generell lindring av sina symtom kopplade till ångest, depression och stress.

Köp CBD olja
cbd olja mot ångest

I denna artikel kommer vi försöka bena ut vad som kunnat konstateras idag gällande CBD olja och ångest samt går igenom några vanliga missuppfattningar om CBD. För att förstå effekterna och hälsofördelarna hos CBD, kommer vi kort gå igenom hur dessa tillskott påverkar vår hjärna och därmed vår kropp.

Intresserad av CBD produkter? Besök Natural Hemp Life

CBD olja mot ångest – hur är det effektivt?

Den första registrerade användningen av cannabis för ångestlindring var omkring 1500 år i Indien. [1] Sedan dess har experter och amatörer ägnat sig åt att studera och undersöka denna plantas effekter.

Cannabinoider undersöks idag som ett potentiellt läkemedel för av en mängd olika sjukdomar så som Alzheimers , schizofreni, depression, posttraumatisk stress, arbetsrelaterad stress, kronisk smärta, och mycket mer.

CBD står för cannabidiol, den centrala cannabinoiden som finns i cannabis och industrihampa. Mycket av den forskning som gjorts har lett till misstankar om att CBD i en måttlig dos kan ha många hälsofördelar. I motsats till THC (tetrahydrocannabinol) har cannabidiol inga psykoaktiva effekter på hjärnan vilket betyder att du inte kan bli ”hög” – hur stora doser du än tar.

Genom att ha en direkt inverkan på CB1-receptorer tros CBD påverka dina serotoninnivåer – något som spelar en stor roll för ditt humör. [2] Med sin påverkan på CB1-receptorer blir CBD-olja intressant när man undersöker hur vi kan lindra ångest, stress och depression.

Lästips! Kolla in tillskottsguidens artikel ”Håll humöret uppe i vinter | 5 tillskott som gör skillnad” eller  ”Rosenrot – Naturens egna antidepp”

5 vetenskapliga studier om CBD olja och ångest:

  1. En studie från 2011 publicerad i Neuropsychopharmacology tyder på att cannabidiol kan minska social ångest – en av de vanligaste typerna av ångeststörningar (Se studie). [3]
  2. En rapport publicerad av Permanent Journal 2016 tyder på att cannabidiol kan vara en säker behandling för ångest och sömnlöshet i samband med posttraumatisk stressstörning. (Se studie) [4]
  3. En studie från 2007 som publicerades av Chemistry & Biodiversity anser att de positiva farmakologiska effekter som observerats med CBD gör föreningen mycket attraktiv för behandling. (Se studie) [5]
  4. En 2013-studie utförd på möss visade att upprepad administrering av CBD kan utlösa hippocampal neurogenes (regenerering av neuroner i hippocampus) (Se studie) [6]
  5. Brasilianska forskare genomförde en studie av patienter som drabbades av generaliserad social ångest. Efter intag av CBD rapporterade deltagarna en signifikant minskning av ångest. Forskare validerade patienters subjektiva rapporter genom att utföra hjärnskanningar som uppvisade ett cerebralt blodflödesmönster i överensstämmelse med vad man kan vänta vid en anti-ångest effekt. (Se studie) [7]

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.

Så kan CBD olja bota depression?

Tyvärr är det inte så enkelt.. även om CBD av många anses vara effektiv vid behandling av depression så botas inte depression med CBD, utan man har endast kunnat se viss lindring av symptom.

Vidare är de flesta undersökningar kring CBD och stress samt ångest ”prekliniska” och baserad på djurstudier. Möss är såklart inte människor – och resultaten från djurstudier kan skilja sig drastiskt från framtida resultat vid studier på människor.

Förkliniska har dock gett en intressant teori om CBD tros kunna ha en direkt påverkan på seratonin-systemet, vilket är viktigt eftersom ångest och depression ofta behandlas med läkemedel som riktar sig mot just serotoninsystemet.

Idag är den mest utskrivna antidepressiva medicinen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som Citalopram och Zoloft.

SSRI:er fungerar på så sätt att de blockera reabsorption av serotonin i hjärnan, vilket ökar tillgängligheten av serotonin i det synaptiska utrymmet. Något som hjälper hjärncellerna att överföra mer serotoninsignaler, vilket i sin tur kan minska ångest och förbättra humör.

I en djurstudie fann spanska forskare att CBD förbättrar 5-HT1A-överföring och kan påverka serotonin snabbare än SSRI (se studie) och till följd av bland annat detta tros CBD kunna öka signaleringen mellan serotoninreceptorerna.

Sammanfattning CBD olja och ångest

CBD är en av de naturligt förekommande kemiska ämnena som finns i cannabisväxten och trots stigmatiseringen till följd av att förknippas med THC (som är narkotikaklassad), så har CBD visat sig ha ett flertal spännande medicinska egenskaper.

CBD-olja kan lindra depressiva symtom och således människors livskvalitet. Det bör dock påpekas än en gång att CBD inte är ett botemedel mot sjukdomen, bara en lindring.

Slutsatser från djurstudier har börjat ge insikter i hur CBD verkar i hjärnan, och mänskliga studier av patienter med och utan ångestsjukdomar börjar validera CBDs effekt som en potent anti-ångest medicin. Och då inget tyder på att CBD skulle ha några problematiska biverkningar så skadar det inte att prova och se om det hjälper för just dig.

Källor & referenser

[1] R. E. Musty, “Cannabinoids and anxiety,” in Cannabinoids as Therapeutics, Basel, Birkhäuser, 2005, pp. 141-147.

[2] D. R. Wilson, “Using CBD Oil for Anxiety: Does It Work?,” Healthline Media, 10 April 2017. [Online]. Available: https://www.healthline.com/health/cbd-for-anxiety.

[3] M. M. Bergamaschi, R. H. Costa Queiroz, M. H. Nisihara Chagas and a. others, “Cannabidiol Reduces the Anxiety Induced by Simulated Public Speaking in Treatment-Naïve Social Phobia Patients,” Neuropsychopharmacology , vol. 36, p. 1219–1226, 2011

[4] J. A. S. Crippa, G. N. Deremusson, T. B. Ferrari and a. others, “Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report,” Journal of Psychopharmacology, vol. 25, no. 1, 2010.

[5] R. Mechoulam, M. Peters, Murillo-Rodriguez, Eric and L. O. Hanuš, “Cannabidiol – Recent Advances,” Chemistry & Biodiversity, vol. 4, no. 8, pp. 1678-1692, 2007.

[5] S. Shannon and J. Opila-Lehman, “Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report,” The Permanente Journal, vol. 20, no. 4, pp. 108-111, 2016.

[6] A. Campos, Z. Ortega, J. Palazuelos, M. Fogaca, D. Aguiar, J. Diaz-Alonso, S. Ortega-Gutierrez and a. others, “The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice depends on hippocampal neurogenesis: involvement of the endocannabinoid system.,” International Journal of Neuropsychopharmacology, vol. 16, no. 6, pp. 1407-1419, 2013.

[7] Crippa JA, Derenusson GN, Ferrari TB, Wichert-Ana L, Duran FL, Martin-Santos R, Simões MV, Bhattacharyya S, Fusar-Poli P, Atakan Z, Santos Filho A, Freitas-Ferrari MC, McGuire PK, Zuardi AW, Busatto GF, Hallak JE. ”Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report.” Department of Neurosciences and Behavior, Division of Psychiatry, University of São Paulo.