CBD olja mot ångest

Fler och fler människor medicinerar antidepressiva tabletter i Sverige. Samtidigt som detta har intresset för naturliga läkemedel blivit allt större. Kanske har det att göra med att många försöker slippa de biverkningar som antidepressiva medel ofta leder till. Även om forskningen om kring CBD och ångest är i ett tidigt stadie hävdar vissa användare en viss lindring av sina symtom kopplade till ångest, depression och stress när de tar CBD olja som kosttillskott.

Cannabinoider undersöks idag som ett potentiellt läkemedel för av en mängd olika sjukdomar så som Alzheimers , schizofreni, depression, posttraumatisk stress, arbetsrelaterad stress, kronisk smärta, och mycket mer. När det kommer till depression är teorin att CBD eventuellt skulle kunna påverka välmåendet genom att påverkar CB1-receptorerna i hjärnan. Nedan listar vi fem stycken studier som har utförts på området:

  1. En studie från 2011 publicerad i Neuropsychopharmacology tyder på att cannabidiol kan minska social ångest – en av de vanligaste typerna av ångeststörningar (Se studie). [3]
  2. En rapport publicerad av Permanent Journal 2016 tyder på att cannabidiol kan vara en säker behandling för ångest och sömnlöshet i samband med posttraumatisk stressstörning. (Se studie) [4]
  3. En studie från 2007 som publicerades av Chemistry & Biodiversity anser att de positiva farmakologiska effekter som observerats med CBD gör föreningen mycket attraktiv för behandling. (Se studie) [5]
  4. En 2013-studie utförd på möss visade att upprepad administrering av CBD kan utlösa hippocampal neurogenes (regenerering av neuroner i hippocampus) (Se studie) [6]
  5. Brasilianska forskare genomförde en studie av patienter som drabbades av generaliserad social ångest. Efter intag av CBD rapporterade deltagarna en signifikant minskning av ångest. Forskare validerade patienters subjektiva rapporter genom att utföra hjärnskanningar som uppvisade ett cerebralt blodflödesmönster i överensstämmelse med vad man kan vänta vid en anti-ångest effekt. (Se studie) [7]

Så kan CBD olja bota depression?

Tyvärr är det inte så enkelt.. även om vissa användare av CBD hävdar att det får dem att må bättre så saknas det tillräckligt med underlag för att över huvud taget kunnat säga om CBD olja faktiskt har någon positiv effekt när det kommer till mental hälsa och välmående. De flesta studier som utförts på området är ”prekliniska”, utförda på små testgrupper och framförallt med väldigt höga doser CBD.