CBD olja och Cancer – Vad är sant?

CBD olja och cancer är ett hett ämne just nu, på gott och ont. Idag pågår mycket forskning inom ämnet cannabinoider och dess misstänkta hälsofördelar i den mänskliga kroppen. När det kommer till forskning kring CBD och cancer förekommer både experiment med fokus på både uppkomst och spridning av cancer såväl som lindring av biverkningar i samband med cancerbehandling.

CBD Olja cancer

Cannabisolja mot cancer

Tyvärr är det vanligt förekommande att producenter såväl som återförsäljare av CBD oljor och cannabisolja kommer med tvivelaktiga och vilseledande påståenden gällande CBD olja och dess effekt vid cancer. Med det sagt så har det skett flera intressanta upptäckter vid forskning på CBD och cancer även om dessa studier för det mesta handlar om djurstudier i mindre skala.

Det är med andra ord för tidigt för att dra några definitiva slutsatser om hur vidare CBD kan vara till hjälp vid behandling av cancer. Att CBD i stora doser observerats hämma spridningen av bröstcancer i möss är en väldigt intressant upptäckt, men det betyder ej att en flaska CBD olja kommer hjälpa en cancersjuk människa. Syftet med denna artikel blir därmed att reda ut några av de många påståenden som sprids på nätet kring CBD (cannabidiol) och cancer. Vi på CBD olja Sverige vill därför varna om att det sprids massvis med överdrivna och felaktiga påståenden gällande CBD och cancer.

Först: Cannabis som läkemedel

Cannabis har använts av människor i tusentals år, både medicinskt och i berusningssyfte. Ända fram till mitten av 1900-talet fanns flera godkända läkemedel som innehöll cannabis. År 1947 undersökte FN:s narkotikakommission av cannabis medicinska värde varvid majoriteten av medlemsländerna kom fram till att cannabis saknade sådan egenskaper. Till följd av denna utredning valde Sverige att 1950 avregistrera två läkemedel baserade på cannabis: läkemedlet Cannabisol (mot depression) och Cannatropin (mot kikhosta).

1964 lyckades de israeliska forskarna Raphael Mechoulam och Yehiel Gaoni isolera THC (9 delta-tetrahydrocannabinol) och fastställa att det var THC som
var orsaken till den berusning (“höghet”) som uppstår vid bruka av cannabis. CBD lyckades även den isoleras och namngavs Cannabidiol av den amerikanska kemisten Roger Adams, vad CBD har för effekter var länge något som ej undersöktes närmre.

Idag finns det flera mediciner tillgängliga på marknaden som har sitt ursprung i cannabis, till exempel Sativex, som används för multipel skleros (MS). Vidare finns Nabilone, som ibland används för sjukdom som orsakas av kemoterapi.

De två aktiva komponenterna i cannabismedicin är alltså:

  • Delta-9-tetrahydrocannabidiol (THC) – Olagligt i många delar av världen inklusive i Sverige.
  • Cannabidiol (CBD) – Lagligt i många delar av världen inklusive i Sverige (dock läkemedelsklassat).

THC och CBD vid cancer

Det finns idag ett stort intresse för cannabinoider inom forskarvärlden. Delta-9-tetrahydrocannabidiol och cannabidiol studeras flitigt för att bland annat undersöka om de kan ha någon effekt vid behandling av cancer. Forskare har funnit att olika cannabinoider kan: orsaka att celler dör samt stoppa celler från att dela (multiplicera) sig. Men de har också funnit att Cannabinoider kan skada viktiga blodkärl i vissa situationer, samt till och med uppmuntra cancerceller att växa – resultaten är alltså motstridiga. Vissa undersökningar har alltså visat att användning av cannabis kan skydda mot cancer och andra studier har visat en ökad risk för cancer.

Det finns dock bevis för att kemikalierna i Cannabis (THC & CBD) har ett motiverat användningsområde vid cancerbehandling, detta för att motverka biverkningar i samband med kemoterapi. Cannabinoiderna kan nämligen hjälpa patienter när det kommer till biverkningar i form av illamående, brist på aptit samt smärta i samband med cellgiftsbehandling.

CBD olja vid Cancer – sammanfattning

Det är förståeligt att många som blir sjuka i cancer eller vars anhörig insjuknar i cancer vänder sig till alternativmedicin, särskilt om de konventionella behandlingar ej får önskad effekt. Med det sagt avråder vi starkt från att köpa CBD olja i medicinskt syfte, CBD bör ses som vad det är – ett kosttillskott. CBD oljan vi länkar till på denna sida säljs ej som medicin och bör ej betraktas som en sådan.

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.