Först – vad menar vi när vi säger beroende? 

Beroende är en sjukdom som uppstår i hjärnan och leder till ett kontinuerligt sug efter en substans, detta blir extra problematiskt i de fall där substansen är skadlig för hälsan. Beorende klassas som en hjärnsjukdom till följd av det faktum att långvarigt bruk av substanser kan komma att påverka hjärnstrukturen och kemin i hjärnan.

De mest beroendeframkallande substanserna är de som aktiverar hjärnans njutningshormon – det vill säga belöningssystemet. När beroendeframkallande substanser överstimulerar detta system tenderar detta att leda till missbruk. Missbruket i sig leder till att den naturliga dopamin och seratoninproduktionen minskar – vilket leder till ett ökat behov hos individen av den beroendeframkallande substansen.

Så kan man bli beroende av CBD olja?

Ren och korrekt producerad CBD olja anses inte vara beroendeframkallande enligt WHO, och substansen verkar vara säker och enkel för den mänskliga kroppen att ta upp och hantera. Dock finns det vissa bieffekter av dosering över 1000mg per dag som kan vara värda att nämna. De bieffekter som rapporterats är:

  • Muntorrhet
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Diarré
  • Trötthet

De studier som finns idag tyder på att CBD ej är beroendeframkallande. Men vissa menar att det fortfarande är för tidigt att säga och att det krävs mer forskning inom området innan man kan svara helt säkert. Vidare kan man argumentera för att allt som upplevs positivt för en individ kan vara beroendeframkallande.

Går det att överdosera CBD olja?

Det finns än så länge inga rapporter om någon överdos av varken Cannabis eller CBD, även om höga doser av Cannabis kan få andra negativa konsekvenser. Det finns en studie från 2011 som menar att upp till 1500mg av CBD dagligen ej utgör några direkta hälsorisker. En ytterligare studie från 2016 redovisade ett liknande resultat

Köp CBD olja

Är CBD olja beroendeframkallande?

CBD olja framställs genom att extrahera cannabidiol från stjälk och frön från Industrihampa. Till skillnad från THC ger CBD inget rus och är ej psykoaktivt. De CBD produkter som säljs på marknaden finns både som helt och hållet THC fria samt innehållandes mindre än 0.2% THC (vilket innebär att dessa produkter ej klassas som narkotika).

Intresserad av att köpa CBD produkter? Besök Natural Hemp Life

THC:n som återfinns i cannabis kan i vissa fall leda till beroende hos individer detta till följd av det rus som substansen ger. Men detta är alltså ej fallet vid CBD. Eftersom CBD ej aktiverar dopamincentret i hjärnan så tycks det därmed ej leda till beroende, något som faststärks av WHO:s rapport från 2017 där man konstaterade att CBD i ren form saknade “abuse or dependence potential.” (Rapporten går att läsa här)

CBD tycks kunna erbjuda lindring vid ett flertal hälsorelaterade problem, men är ämnet beroendeframkallande? Det enkla svaret är nej om man ska tro WHO:s rapport – andra menar att det krävs mer forskning.

Observera! Dessa produkter är ej läkemedel och har inga medicinska effekter.

CBD olja vid amning?

Värt att tänka på är dock att det saknas tillräckligt med forskning kring CBD olja och amning. Det finns ett flertal studier som tittat på effekter av THC vid havandeskap och amning dessa har visat på stora negativa konsekvenser för bäbis samt foster. Men när det kommer till CBD endast så saknas det helt enkelt tillräckligt med klinisk data för att man ska kunna dra några slutsatser. Det är därmed ej rekommenderat.

Använda CBD vid beroendeterapi 

Utöver att CBD ej tycks leda till något beroende tyder ett flertal studier på att CBD har goda egenskaper när det används för avvänjning och beroendeterapi. En studie från 2011 konstaterade att kontrollgruppen som fick CBD i samband med att de skulle sluta röka cigaretter rökte 40% färre cigaretter än de utan. Vidare finns en studie från 2013 som kunde visa att CBD kan hjälpa att minska effekten av morfin på hjärnans belöningssystem. Den mest intressanta studien är från 2017 i vilken man kunde konstatera att CBD hjälper att reglera humör och hantering av emotionella minnen hos personer som försöker bli kvitt diverse beroenden.

Till följd av detta utreder man i dagsläget om CBD kan vara ett alternativ vid behandling av diverse olika avvänjningsterapier.